Utwórz fakturę

AG - EXPERT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AG - EXPERT
PIN 35730595
TIN 2021383727
Numer VAT SK2021383727
Data utworzenia 22 październik 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AG - EXPERT
Bancíkovej 1/A
82103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 398 741 €
Zysk 41 460 €
Kapitał 2 395 864 €
Kapitał własny 321 936 €
Dane kontaktowe
E-mail ag-expert@stonline.sk
Telefon(y) +421239016790, +421243193967
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 290,488
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 290,488
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 22,648
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,553,303
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 37,879
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,384
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,508,540
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 2,843,791
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 327,867
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 1,479
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 277,625
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 41,460
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,515,924
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 11,134
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 2,494,882
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,462,358
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 16,894
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,526
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,104
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 9,908
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 398,741
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 478
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 395,058
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,791
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,414
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 340,008
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 245
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,397
C. Usług (účtová grupa 51) 36,462
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 258,491
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,184
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 26,310
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 919
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 58,733
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 342,432
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 6
X. Interesu dochód (662) 6
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 4,755
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,755
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -4,749
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 53,984
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 12,524
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 41,460
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35730595 TIN: 2021383727 Numer VAT: SK2021383727
 • Zarejestrowana siedziba: AG - EXPERT, Bancíkovej 1/A, 82103, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 październik 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Alexander Gubric, CSc. Mierová 8 Pezinok 902 01 22.10.1997
  Ing. Marek Gubric Mierová 1750/8 Pezinok 902 01 28.12.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Alexander Gubric, CSc. 6 639 € (100%) Mierová 8 Pezinok 902 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.03.2011Nové predmety činnosti:
   správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
   11.03.2011Zrušeny predmety činnosti:
   správa budov - činnosť súvisiaca s obstarávaním služieb
   19.02.2010Nové sidlo:
   Bancíkovej 1/A Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marek Gubric Mierová 1750/8 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 28.12.2009
   18.02.2010Zrušené sidlo:
   Zvolenská 3 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   30.09.1999Nové sidlo:
   Zvolenská 3 Bratislava 821 09
   29.09.1999Zrušené sidlo:
   Prešovská 39 Bratislava 821 08
   23.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Gubric , CSc. Mierová 8 Pezinok 902 01
   22.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alexander Gubric , CSc. Mierová 8 Pezinok 902 01
   22.10.1997Nové obchodné meno:
   AG - EXPERT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Prešovská 39 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb - pozemné stavby
   školiaca činnosť
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   vydavateľská činnosť
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
   správa budov - činnosť súvisiaca s obstarávaním služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Gubric , CSc. Mierová 8 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Alexander Gubric , CSc. Mierová 8 Pezinok 902 01