Utwórz fakturę

IPSOS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy IPSOS
PIN 35730609
TIN 2020210720
Numer VAT SK2020210720
Data utworzenia 23 październik 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IPSOS
Heydukova 12
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 666 762 €
Zysk 159 068 €
Kapitał 1 059 625 €
Kapitał własny 693 358 €
Dane kontaktowe
E-mail skoffice@ipsos.com
witryna internetowa http://www.ipsos.sk
Telefon(y) +421252932142
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,232,252
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,808
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 1,369
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 452
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 917
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,439
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,898
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,541
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,221,884
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 260,793
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 260,793
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 6,564
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 6,564
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,564
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 390,882
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 390,066
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 390,066
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 816
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 563,645
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 549
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 563,096
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,560
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,560
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,232,252
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 852,426
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 690
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 690
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 686,029
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 686,029
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 159,068
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 209,468
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 136
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 136
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 758
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 758
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 197,209
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 94,248
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 94,248
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 22,412
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 11,780
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 68,549
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 220
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 11,365
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 11,365
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 170,358
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 170,358
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,580,563
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,666,762
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,580,563
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 86,199
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,459,581
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 25,151
D. Usług (účtová grupa 51) 1,065,458
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 362,291
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 268,267
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 88,046
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,978
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 531
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,947
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,947
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,203
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 207,181
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 576,153
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 57
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 46
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 46
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 11
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,788
O. Walutowe straty (563) 213
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,575
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,731
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 203,450
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 44,382
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 44,382
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 159,068
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35730609 TIN: 2020210720 Numer VAT: SK2020210720
 • Zarejestrowana siedziba: IPSOS, Heydukova 12, 81108, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 październik 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Radek Jalůvka Topolská 1591 Černošice - okr. Praha západ 252 28 Česká republika 28.01.2005
  Dagmar Jalůvková Topolská 1591 Černošice - okr. Praha západ 252 28 Česká republika 25.08.2005
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  IPSOS s.r.o. 6 639 € (100%) Černošice, okr. Praha-západ 252 28 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.09.2013Nové obchodné meno:
   IPSOS s. r. o.
   Nové sidlo:
   Heydukova 12 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   05.09.2013Zrušené obchodné meno:
   Ipsos Tambor SR s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kolárska 1 Bratislava 1 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   11.07.2013Noví spoločníci:
   IPSOS s.r.o. Topolská 1591 Černošice, okr. Praha-západ 252 28 Česká republika
   10.07.2013Zrušeny spoločníci:
   Ipsos Tambor s.r.o. Topolská 1591 Černošice, okr. Praha-západ 252 28 Česká republika
   06.04.2007Nové obchodné meno:
   Ipsos Tambor SR s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kolárska 1 Bratislava 1 811 06
   Noví spoločníci:
   Ipsos Tambor s.r.o. Topolská 1591 Černošice, okr. Praha-západ 252 28 Česká republika
   05.04.2007Zrušené obchodné meno:
   TAMBOR SLOVAKIA s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kremnická 14 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   TAMBOR, s.r.o. Topolská 1591 Černošice, okr. Praha-západ 252 28 Česká republika
   23.12.2005Noví spoločníci:
   TAMBOR, s.r.o. Topolská 1591 Černošice, okr. Praha-západ 252 28 Česká republika
   22.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Radek Jalůvka Topolská 1591 Černošice - okr. Praha západ 252 28 Česká republika
   23.09.2005Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom- obstarávateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Radek Jalůvka Topolská 1591 Černošice - okr. Praha západ 252 28 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Radek Jalůvka Topolská 1591 Černošice - okr. Praha západ 252 28 Česká republika Vznik funkcie: 28.01.2005
   Dagmar Jalůvková Topolská 1591 Černošice - okr. Praha západ 252 28 Česká republika Vznik funkcie: 25.08.2005
   22.09.2005Zrušeny spoločníci:
   Radek Jalůvka Na chobotě 1345 Praha 6 - Řepy 163 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Radek Jalůvka Na chobotě 1345 Praha 6 - Řepy 163 00 Česká republika Vznik funkcie: 28.01.2005
   09.02.2005Noví spoločníci:
   Radek Jalůvka Na chobotě 1345 Praha 6 - Řepy 163 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Radek Jalůvka Na chobotě 1345 Praha 6 - Řepy 163 00 Česká republika Vznik funkcie: 28.01.2005
   08.02.2005Zrušeny spoločníci:
   Ivan Kotúček Trnavská 40 Bratislava 821 02
   Ing. Renáta Mašánová Hálova 14 Bratislava 851 01
   Radek Jalüvka Na chobotě 1345 Praha 6 - Řepy 163 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Kotúček Trnavská 40 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 23.10.1997
   Ing. Renáta Mašánová Hálova 14 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 23.10.1997
   20.05.2003Nové sidlo:
   Kremnická 14 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ivan Kotúček Trnavská 40 Bratislava 821 02
   Ing. Renáta Mašánová Hálova 14 Bratislava 851 01
   Radek Jalüvka Na chobotě 1345 Praha 6 - Řepy 163 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Kotúček Trnavská 40 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 23.10.1997
   Ing. Renáta Mašánová Hálova 14 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 23.10.1997
   19.05.2003Zrušené sidlo:
   Hálova 14 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Kotúček Slatinská 12 Bratislava 821 07
   Ing. Renáta Mašánová Hálova 14 Bratislava 851 01
   Radek Jalüvka Na chobotě 1345 Praha 6 - Řepy 163 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Kotúček Slatinská 12 Bratislava 821 07
   Ing. Renáta Mašánová Hálova 14 Bratislava 851 01
   23.10.1998Noví spoločníci:
   Ivan Kotúček Slatinská 12 Bratislava 821 07
   Ing. Renáta Mašánová Hálova 14 Bratislava 851 01
   Radek Jalüvka Na chobotě 1345 Praha 6 - Řepy 163 00 Česká republika
   22.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ivan Kotúček Slatinská 12 Bratislava 821 07
   Ing. Renáta Mašánová Hálova 14 Bratislava 851 01
   Radek Jalüvka Na chobotě 1345 Praha 6 - Řepy 163 00 Česká republika
   23.10.1997Nové obchodné meno:
   TAMBOR SLOVAKIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hálova 14 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výskum trhu a verejnej mienky
   automatizované spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   Ivan Kotúček Slatinská 12 Bratislava 821 07
   Ing. Renáta Mašánová Hálova 14 Bratislava 851 01
   Radek Jalüvka Na chobotě 1345 Praha 6 - Řepy 163 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Kotúček Slatinská 12 Bratislava 821 07
   Ing. Renáta Mašánová Hálova 14 Bratislava 851 01