Utwórz fakturę

DOM STEINER - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DOM STEINER
PIN 35730641
TIN 2021373233
Numer VAT SK2021373233
Data utworzenia 22 październik 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DOM STEINER
Nová 132/14
05801
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 12 611 €
Zysk -4 358 €
Kapitał 7 765 €
Kapitał własny -19 068 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,835
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 2,074
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 258
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,175
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 7,835
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -23,427
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 470
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 472
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -26,650
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,358
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 31,262
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 29,162
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,501
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 692
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,105
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 25,864
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 100
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 2,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 12,611
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 12,416
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 195
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 15,945
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,911
C. Usług (účtová grupa 51) 8,603
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 4,253
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 405
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 773
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -3,334
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 1,902
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 3
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 3
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 67
N. Walutowe straty (563) 6
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 61
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -64
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -3,398
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -4,358
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015