Utwórz fakturę

FINALMONT - UNION - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FINALMONT - UNION
PIN 35730650
TIN 2020251387
Numer VAT SK2020251387
Data utworzenia 28 październik 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FINALMONT - UNION
Ružinovská 1
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 144 100 €
Zysk -3 615 €
Kapitał 119 300 €
Kapitał własny 73 432 €
Dane kontaktowe
E-mail finalmont@finalmont.sk
Telefon(y) 0243420818, 0243420615, 0243631585
Telefon(y) kom. 0903475221
Nr(y) faksu 0243420615, 0243420626
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 13,542
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 13,542
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,542
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 93,829
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 10,836
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 842
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 24,934
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 107,371
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 55,692
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,672
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,672
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 697
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 51,938
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,615
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 51,679
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 9,014
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 5,459
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 36,281
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 33,375
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 718
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,723
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 465
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 925
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 144,100
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 114,791
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 29,309
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 144,413
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 85,286
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,976
C. Usług (účtová grupa 51) 27,272
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 12,319
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 378
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,182
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -313
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -6,743
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 2,342
M. Koszty oprocentowania (562) 1,908
N. Walutowe straty (563) 47
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 387
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -2,342
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -2,655
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -3,615
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35730650 TIN: 2020251387 Numer VAT: SK2020251387
 • Zarejestrowana siedziba: FINALMONT - UNION, Ružinovská 1, 82102, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 październik 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Marián Kováčik Dopravná 2985/18 Bratislava 831 06 01.05.2013
  Elena Illéšová Homolova 2187/11 Bratislava 841 02 01.05.2013
  Ing. Dana Kováčiková Hlavná 790/14 Šamorín 931 01 01.05.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Marián Kováčik 2 224 € (33.3%) Dopravná 2985/18 Bratislava 831 06
  Elena Illéšová 2 224 € (33.3%) Homolova 2187/11 Bratislava 841 02
  Ing. Dana Kováčiková 2 224 € (33.3%) Hlavná 790/14 Šamorín 931 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.06.2013Noví spoločníci:
   Elena Illéšová Homolova 2187/11 Bratislava 841 02
   Marián Kováčik Dopravná 2985/18 Bratislava 831 06
   Ing. Dana Kováčiková Hlavná 790/14 Šamorín 931 01
   Nový štatutárny orgán:
   Marián Kováčik Dopravná 2985/18 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.05.2013
   Elena Illéšová Homolova 2187/11 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 01.05.2013
   Ing. Dana Kováčiková Hlavná 790/14 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 01.05.2013
   03.06.2013Zrušeny spoločníci:
   Milan Farago Šinkovské 41 Bratislava
   František Meszároš Romanova 13 Bratislava
   Anna Doršicová Dudvážska 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Farago Šinkovské 41 Bratislava
   07.11.2001Noví spoločníci:
   Milan Farago Šinkovské 41 Bratislava
   František Meszároš Romanova 13 Bratislava
   Anna Doršicová Dudvážska 13 Bratislava
   06.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Anna Doršicová Dudvážska 13 Bratislava
   Milan Farago Šinkovské 41 Bratislava
   František Meszároš Romanova 13 Bratislava
   Ing. Jaroslav Mráz Hornádska 5120/28 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Mráz Hornádska 5120/28 Bratislava
   18.09.1998Noví spoločníci:
   Anna Doršicová Dudvážska 13 Bratislava
   Milan Farago Šinkovské 41 Bratislava
   František Meszároš Romanova 13 Bratislava
   Ing. Jaroslav Mráz Hornádska 5120/28 Bratislava
   17.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Anna Doršicová Dudvážska 13 Bratislava
   Milan Farago Šinkovské 41 Bratislava
   František Meszároš Romanova 13 Bratislava
   Ing. Jaroslav Mráz Hornádska 5120/28 Bratislava
   28.10.1997Nové obchodné meno:
   FINALMONT - UNION, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ružinovská 1 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa a predaj tovaru iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností a bytov
   prenájom strojov, zariadení, kancelárskej techniky, motorových vozidiel, potrieb pre domácnosť
   finančný leasing
   poradenské služby v oblasti elektronických zariadení na spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie dát
   dodávky a poradenské služby v oblasti programov na spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   Anna Doršicová Dudvážska 13 Bratislava
   Milan Farago Šinkovské 41 Bratislava
   František Meszároš Romanova 13 Bratislava
   Ing. Jaroslav Mráz Hornádska 5120/28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Mráz Hornádska 5120/28 Bratislava
   Milan Farago Šinkovské 41 Bratislava