Utwórz fakturę

MARBEN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MARBEN
PIN 35730749
TIN 2020228771
Numer VAT SK2020228771
Data utworzenia 29 październik 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MARBEN
Štefana Králika 20
84108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 42 548 €
Zysk -27 378 €
Kapitał 10 201 €
Kapitał własny -40 063 €
Dane kontaktowe
E-mail marben@rainside.sk
Telefon(y) 0249246377
Nr(y) faksu 0249246322
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,641
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,581
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,001
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 1,001
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 158
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 158
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 422
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 218
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 204
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,060
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,060
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,641
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -67,442
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 331
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 331
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -47,034
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,481
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -49,515
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -27,378
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 70,083
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,291
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,291
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 67,792
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,452
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,452
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 31,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 749
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 347
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 29,284
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 42,458
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 42,548
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 42,458
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 90
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 68,836
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 30,776
D. Usług (účtová grupa 51) 18,441
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 18,562
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 13,764
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,811
4. Koszty społeczne (527, 528) -13
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 649
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 649
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 408
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -26,288
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -49,217
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 130
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 130
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -130
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -26,418
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -27,378
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35730749 TIN: 2020228771 Numer VAT: SK2020228771
 • Zarejestrowana siedziba: MARBEN, Štefana Králika 20, 84108, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 październik 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Marián Košťál Š. Králika 20 Bratislava 841 02 29.10.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Marián Košťál 6 639 € (100%) Š. Králika 20 Bratislava 841 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.07.2014Nové sidlo:
   Štefana Králika 20 Bratislava 841 08
   17.07.2014Zrušené sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 831 02
   03.10.2008Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 831 02
   02.10.2008Zrušené sidlo:
   Odborárska 1 Bratislava 831 02
   18.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Ľudovít Cabaj Farského 6 Bratislava 851 01
   18.02.2003Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   Noví spoločníci:
   Marián Košťál Š. Králika 20 Bratislava 841 02
   Ľudovít Cabaj Farského 6 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   17.02.2003Zrušeny spoločníci:
   Anton Buben Ambroseho 17 Bratislava 851 02
   Marián Košťál Š. Králika 20 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Anton Buben Ambroseho 17 Bratislava 851 02 Skončenie funkcie: 28.10.2002
   MUDr. Rudolf Riedel Špitálska 57 Bratislava 811 08 Skončenie funkcie: 28.10.2002
   02.12.1999Noví spoločníci:
   Anton Buben Ambroseho 17 Bratislava 851 02
   Marián Košťál Š. Králika 20 Bratislava 841 02
   01.12.1999Zrušeny spoločníci:
   Anton Buben Ambroseho 17 Bratislava 851 02
   Marián Košťál Š. Králika 20 Bratislava 841 02
   28.11.1997Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Rudolf Riedel Špitálska 57 Bratislava 811 08 Skončenie funkcie: 28.10.2002
   27.11.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   29.10.1997Nové obchodné meno:
   MARBEN s.r.o.
   Nové sidlo:
   Odborárska 1 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konanečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   výroba kancelárskych a školských potrieb z papiera
   výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo
   výroba fólií a obalov z plastov
   výroba drôteného tovaru, skrutiek a klincov
   výroba drobných výrobkov z dreva, v rozsahu voľnej živnosti
   výroba textilného tovaru /okrem odevov/
   výroba vláknin, papiera a lepenky
   Noví spoločníci:
   Anton Buben Ambroseho 17 Bratislava 851 02
   Marián Košťál Š. Králika 20 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marián Košťál Š. Králika 20 Bratislava 841 02
   Anton Buben Ambroseho 17 Bratislava 851 02 Skončenie funkcie: 28.10.2002