Utwórz fakturę

EMPIRIA TAX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy EMPIRIA TAX
PIN 35730781
TIN 2020268712
Numer VAT SK2020268712
Data utworzenia 29 październik 1997
Company category Komanditná spoločnosť
Zarejestrowana siedziba EMPIRIA TAX
Gagarinova 7/b
82103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 158 965 €
Zysk -490 €
Kapitał 104 630 €
Kapitał własny 1 078 €
Dane kontaktowe
E-mail empiria@empiria-consult.sk
Telefon(y) 0252499966, 0252499967, 0243634216
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 9,658
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 9,658
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,658
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 85,404
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 10,994
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 73,246
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 933
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 95,062
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 588
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 1,993
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 1,993
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 65
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -980
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -490
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 94,474
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 56,603
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,093
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 6,646
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 11,679
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 35,185
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,471
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 33,400
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 158,965
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 158,965
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 142,493
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,094
C. Usług (účtová grupa 51) 65,600
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 63,053
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 327
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 4,185
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,234
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 16,472
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 90,271
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 834
M. Koszty oprocentowania (562) 740
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 94
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -834
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 15,638
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
Q. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/-) (596) 15,168
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -490
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015