Utwórz fakturę

EMPIRIA CONSULT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.08.2016
Basic information
Nazwa firmy EMPIRIA CONSULT
PIN 35730838
TIN 2020268723
Numer VAT SK2020268723
Data utworzenia 30 październik 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba EMPIRIA CONSULT
Gagarinova 7/b
82103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 193 565 €
Zysk -44 729 €
Kapitał 417 307 €
Kapitał własny 4 604 €
Dane kontaktowe
E-mail empiria@empiria-consult.sk
Telefon(y) 0243634216, 0243634224
Nr(y) faksu 0243634225
Date of updating data: 05.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 141,833
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 139,333
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 139,333
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2,500
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 345,718
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 5,728
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 260,756
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 41,360
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 37,663
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 487,551
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -49,458
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 33,200
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 33,200
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,320
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -41,249
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -44,729
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 537,009
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 48,184
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 309,700
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 268,612
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 8,999
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,610
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 25,479
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,734
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 391
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 176,000
Date of updating data: 05.08.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 193,565
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 149,200
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 30,583
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,782
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 234,650
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 20,617
C. Usług (účtová grupa 51) 75,830
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 68,966
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 874
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 47,535
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 13,755
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,073
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -41,085
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 52,753
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 628
X. Interesu dochód (662) 627
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 3,312
M. Koszty oprocentowania (562) 3,027
N. Walutowe straty (563) 5
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 280
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -2,684
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -43,769
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -44,729
Date of updating data: 05.08.2016
Date of updating data: 05.08.2016