Utwórz fakturę

Fénix Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Fénix Bratislava
PIN 35730854
TIN 2020268789
Numer VAT SK2020268789
Data utworzenia 30 październik 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Fénix Bratislava
Jána Zigmundíka 296/6
92203
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 153 890 €
Zysk 72 368 €
Kapitał 587 001 €
Kapitał własny 569 847 €
Dane kontaktowe
E-mail fenix@fenixgroup.sk
witryna internetowa http://www.fenix.cz
Telefon(y) +421337732491, +421337732492, +421337791238
Nr(y) faksu 0337791238
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 7,729
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 7,729
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,729
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 771,019
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 401,973
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,313
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 246,752
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 778,748
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 622,170
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 833
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 541,998
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 72,368
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 156,578
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,284
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 155,294
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 111,644
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,800
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 38,423
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,427
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 1,153,890
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 902,556
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 250,530
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 804
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 1,055,298
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 737,259
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 70,479
C. Usług (účtová grupa 51) 175,035
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 61,524
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 756
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 3,377
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 3,928
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,940
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 98,592
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 170,313
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 841
X. Interesu dochód (662) 841
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 5,937
N. Walutowe straty (563) 1,065
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,872
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -5,096
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 93,496
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 21,128
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 72,368
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35730854 TIN: 2020268789 Numer VAT: SK2020268789
 • Zarejestrowana siedziba: Fénix Bratislava, Jána Zigmundíka 296/6, 92203, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 październik 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.07.1999Nové sidlo:
   Jána Zigmundíka 296/6 Vrbové 922 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Stratil Vychodilova 14 Brno Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Marián Boor Sídlisko 9.mája 319/1 Vrbové
   12.07.1999Zrušené sidlo:
   Dostojevského rad 1 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Stratil Vychodilova 14 Brno Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zdenka Šedivá Dostojevského rad 1 Bratislava 811 09
   30.10.1997Nové obchodné meno:
   Fénix Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dostojevského rad 1 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   reklamná činnosť
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Stratil Vychodilova 14 Brno Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zdenka Šedivá Dostojevského rad 1 Bratislava 811 09