Utwórz fakturę

MUSCAT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MUSCAT
PIN 35730862
TIN 2020268690
Data utworzenia 30 październik 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MUSCAT
Medveďovej 20
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 200 €
Zysk 1 691 €
Kapitał -3 927 €
Kapitał własny -10 745 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 -1,757
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 -1,757
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) -5,451
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ -5,451
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) -325
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 7
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ -332
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,019
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,690
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 329
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 -1,757
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -9,054
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -17,384
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -17,384
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,691
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,297
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 24
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 24
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 142
B.II.1. Prawne rezerwy (451A) 142
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 7,131
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,333
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,333
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 332
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,085
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 381
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,200
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,200
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,200
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29
D. Usług (účtová grupa 51) 29
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,171
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,171
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,171
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,691
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015