Utwórz fakturę

CLUBOX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CLUBOX
PIN 35730919
TIN 2021374223
Numer VAT SK2021374223
Data utworzenia 30 październik 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CLUBOX
Saratovská 26/A
84102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 084 176 €
Zysk -30 043 €
Kapitał 1 108 396 €
Kapitał własny -140 274 €
Dane kontaktowe
E-mail sasak@clubox.sk
Telefon(y) 0911430795
Telefon(y) kom. +421911430795, 0911430795
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,039,633
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,039,210
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 951,074
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 808,968
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 808,968
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 142,106
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 88,136
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 54,146
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 33,990
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 423
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 423
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,039,633
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -170,317
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -146,913
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 121,198
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -268,111
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -30,043
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,209,950
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 25,601
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (471A, 47XA) 25,510
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 91
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,184,349
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 995,513
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 995,513
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 20,165
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,272
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 166,399
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,084,176
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,084,176
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,084,176
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,108,666
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,872
D. Usług (účtová grupa 51) 2,085,115
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 694
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 13,540
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 13,540
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 445
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -24,490
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -9,811
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,677
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,677
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,672
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -27,162
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -30,043
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015