Utwórz fakturę

FCCA Partners - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 10.12.2015
Basic information
Nazwa firmy FCCA Partners
PIN 35731010
Data utworzenia 06 październik 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FCCA Partners
Židovská 19
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 663 €
Zysk -481 €
Date of updating data: 10.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,511
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6,511
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,494
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,494
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,494
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,017
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,385
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 632
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,511
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -18,818
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,307
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
3. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) -332
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -24,976
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -24,976
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -481
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,329
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 19
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 19
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 25,310
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,117
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,117
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 17,999
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 714
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 10.12.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,663
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,663
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,663
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,557
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 133
D. Usług (účtová grupa 51) 1,424
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 106
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 106
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 107
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 107
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -107
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -481
Date of updating data: 10.12.2015
Date of updating data: 10.12.2015