Utwórz fakturę

Therma K.M. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Therma K.M.
PIN 35731028
TIN 2020251420
Numer VAT SK2020251420
Data utworzenia 03 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Therma K.M.
Ružová dolina 27
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 429 305 €
Zysk 88 095 €
Kapitał 452 223 €
Kapitał własny 186 470 €
Dane kontaktowe
E-mail therma@stonline.sk
witryna internetowa http://www.thermakm.sk
Telefon(y) +421253415761
Telefon(y) kom. +421903512544, +421911512544, +421911512543
Nr(y) faksu 0253415761
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 746,043
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 128,335
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 128,335
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 18,207
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,620
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 20,422
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 88,086
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 614,649
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,933
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 3,933
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,655
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 1,655
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,655
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 603,432
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 603,088
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 603,088
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 100
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 244
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,629
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,200
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,429
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,059
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,059
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 746,043
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 277,112
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 181,714
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 181,714
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 88,095
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 468,931
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 9,462
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 9,462
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 446,368
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 142,931
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 142,931
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 228,084
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,396
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 8,607
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 58,350
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 13,101
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 13,101
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,429,305
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,429,305
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,429,305
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,314,590
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 244,917
D. Usług (účtová grupa 51) 507,416
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 534,593
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 458,044
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 65,016
4. Koszty społeczne (527, 528) 11,533
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,094
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 19,305
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 19,305
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 40
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,225
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 114,715
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 676,972
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,408
O. Walutowe straty (563) 124
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,284
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,401
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 113,314
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 25,219
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 25,219
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 88,095
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35731028 TIN: 2020251420 Numer VAT: SK2020251420
 • Zarejestrowana siedziba: Therma K.M., Ružová dolina 27, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 listopad 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Michal Kláris Mamateyová 15 Bratislava 851 04 03.11.1997
  Augustín Mučka Tureň 903 01 03.11.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Michal Kláris 3 319 € (50%) Mamateyová 15 Bratislava 851 04
  Augustín Mučka 3 319 € (50%) Tureň 903 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.01.2004Nový štatutárny orgán:
   Michal Kláris Mamateyová 15 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 03.11.1997
   Augustín Mučka Tureň 903 01 Vznik funkcie: 03.11.1997
   13.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Kláris Mamateyová 15 Bratislava 851 04
   Augustín Mučka Tureň 903 01
   20.11.1998Noví spoločníci:
   Michal Kláris Mamateyová 15 Bratislava 851 04
   Augustín Mučka Tureň 903 01
   19.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Michal Kláris Mamateyová 15 Bratislava 851 04
   Augustín Mučka Tureň 903 01
   03.11.1997Nové obchodné meno:
   Therma K.M., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 27 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   vykonávanie chladových a tepelných izolácií
   výroba a montáž klampiarských prvkov
   vykonávanie izolácií proti vlhkosti a vibrácií
   vykonávanie stešných izolácií
   výroba kovových konštrukcií
   poradenstvo v oblasti tepelných a chladových izolácií
   Noví spoločníci:
   Michal Kláris Mamateyová 15 Bratislava 851 04
   Augustín Mučka Tureň 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Michal Kláris Mamateyová 15 Bratislava 851 04
   Augustín Mučka Tureň 903 01