Utwórz fakturę

UNIVERSAL TRADING ST - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy UNIVERSAL TRADING ST
PIN 35731044
TIN 2020183968
Data utworzenia 03 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba UNIVERSAL TRADING ST
90875
Studienka
Financial information
Zysk -480 €
Kapitał 2 324 €
Kapitał własny -6 620 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,324
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,324
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 2,324
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 2,324
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,324
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -7,100
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 664
2. Inne fundusze (427, 42X) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -13,923
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) 13,923
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,424
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 399
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 399
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 9,025
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,712
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,313
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -480
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4266570.tif
Date of updating data: 25.06.2015