Utwórz fakturę

PROSPECTA TELECOM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PROSPECTA TELECOM
PIN 35731079
TIN 2020268701
Data utworzenia 03 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PROSPECTA TELECOM
Tobrucká 1
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 190 €
Zysk 1 468 €
Kapitał 41 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,991
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 1,870
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 121
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 1,991
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -78,142
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -86,581
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,468
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 80,133
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 588
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 79,545
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,472
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 482
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 69,591
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 2,190
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 2,190
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 240
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 240
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 1,950
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 2,190
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 1,950
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 482
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,468
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4169342.tif
Date of updating data: 25.06.2015