Utwórz fakturę

BYTCorp. Bratislava, družstvo - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BYTCorp. Bratislava, družstvo
PIN 35731095
TIN 2020228936
Numer VAT SK2020228936
Data utworzenia 30 październik 1997
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba BYTCorp. Bratislava, družstvo
Mostová 2
81102
Bratislava
Financial information
Zysk -909 €
Kapitał 56 €
Kapitał własny -170 979 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254647365
Nr(y) faksu 0254647364
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 51
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 51
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -171,888
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 1,660
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 1,660
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 830
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -173,469
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -909
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 171,939
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 61,343
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 110,596
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 43,904
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 52,637
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 14,055
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 909
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 904
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -909
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -909
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -909
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015