Utwórz fakturę

CV SERVICE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CV SERVICE
PIN 35731150
TIN 2020219091
Numer VAT SK2020219091
Data utworzenia 03 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CV SERVICE
Hanulova 5/B
84002
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 20 409 €
Zysk -12 342 €
Kapitał 48 847 €
Kapitał własny -21 471 €
Dane kontaktowe
E-mail ivancernicka@gmail.com
Telefon(y) 0356482138, 0905425019
Telefon(y) kom. 0905425019
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 29,610
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,931
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,931
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 5,731
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 200
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 22,438
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 26
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 26
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 22,412
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,791
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 15,621
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,241
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,241
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 29,610
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -33,813
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 996
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -29,106
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -29,106
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,342
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 63,423
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 348
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 348
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,075
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,007
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,007
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 315
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 176
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,577
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 60,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 20,409
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 20,409
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 4,574
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 15,835
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 31,700
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,805
D. Usług (účtová grupa 51) 3,273
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,966
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,322
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,607
4. Koszty społeczne (527, 528) 37
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 617
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 12,250
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 12,250
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,789
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -11,291
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 9,331
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 37
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 2
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 35
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 128
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 128
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -91
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -11,382
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -12,342
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35731150 TIN: 2020219091 Numer VAT: SK2020219091
 • Zarejestrowana siedziba: CV SERVICE, Hanulova 5/B, 84002, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 listopad 1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. . Ivan Černička 3 983 € (60%) 24 Jatov 941 09
  Doc. Ing. Vladimír Vondra, CSc. 2 656 € (40%) Bratislava 821 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. . Ivan Černička 24 Jatov 941 09
   Doc. Ing. Vladimír Vondra , CSc. Stavbárska 2 Bratislava 821 07
   13.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. . Ivan Černička 24 Jatov 941 09
   Doc. Ing. Vladimír Vondra , CSc. Stavbárska 2 Bratislava 821 07
   03.11.1997Nové obchodné meno:
   CV SERVICE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hanulova 5/B Bratislava 840 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj strojov a zariadení
   sprostredkovateľská činnosť
   konštrukčné práce, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti strojárenstva a vodného hospodárstva
   Noví spoločníci:
   Ing. . Ivan Černička 24 Jatov 941 09
   Doc. Ing. Vladimír Vondra , CSc. Stavbárska 2 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. . Ivan Černička 24 Jatov 941 09