Utwórz fakturę

Producentské centrum HATTRICK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Producentské centrum HATTRICK
Stan W likwidacji
PIN 35731257
TIN 2020268811
Numer VAT SK2020268811
Data utworzenia 04 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Producentské centrum HATTRICK
Porubského 12
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 211 000 €
Zysk 162 804 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254411553
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 187,646
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 30,958
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 30,958
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 30,958
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 156,532
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 34,570
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,519
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,519
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 32,051
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 121,962
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,047
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 113,915
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 156
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 156
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 187,646
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 186,072
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,972
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,972
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 16,296
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 16,296
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 162,804
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,574
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,574
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 100
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 100
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 785
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 463
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 226
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 210,850
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 211,000
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 210,850
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 150
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 47,995
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,640
D. Usług (účtová grupa 51) 17,231
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 15,445
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 11,424
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,021
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 190
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 10,320
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 10,320
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 169
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 163,005
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 188,979
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 10
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 10
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 207
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 207
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -197
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 162,808
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 162,804
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35731257 TIN: 2020268811 Numer VAT: SK2020268811
 • Zarejestrowana siedziba: Producentské centrum HATTRICK, Porubského 12, 81106, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 listopad 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Elena Vacvalová Samova 8 Bratislava 09.04.2002
  Oliver Andrásy Porubského 12 Bratislava 811 06 04.11.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Elena Vacvalová 3 486 € (50%) Samova 8 Bratislava
  Oliver Andrásy 3 486 € (50%) Porubského 12 Bratislava 811 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.11.2012Nové obchodné meno:
   Producentské centrum HATTRICK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Porubského 12 Bratislava 811 06
   18.11.2012Zrušené obchodné meno:
   Producentské centrum HATTRICK, s.r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Mišíkova 10 Bratislava 854 02
   23.09.2011Nové obchodné meno:
   Producentské centrum HATTRICK, s.r.o. v likvidácii
   22.09.2011Zrušené obchodné meno:
   Producentské centrum HATTRICK, s.r.o.
   01.10.2010Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   producentská činnosť v oblasti videotvorby
   16.04.2003Noví spoločníci:
   Elena Vacvalová Samova 8 Bratislava
   Oliver Andrásy Porubského 12 Bratislava 811 06
   15.04.2003Zrušeny spoločníci:
   Oliver Andrásy Porubského 12 Bratislava 811 06
   Stanislav Gurka Ľ. Fullu 30 Bratislava
   Elena Vacvalová Samova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Stanislav Gurka Ľ. Fullu 30 Bratislava Skončenie funkcie: 08.04.2003
   09.04.2002Nové sidlo:
   Mišíkova 10 Bratislava 854 02
   Nový štatutárny orgán:
   Elena Vacvalová Samova 8 Bratislava
   Stanislav Gurka Ľ. Fullu 30 Bratislava Skončenie funkcie: 08.04.2003
   08.04.2002Zrušené sidlo:
   Panenská 7 Bratislava 812 88
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Stanislav Gurka Mlynské Nivy 3 Bratislava 811 09
   Elena Vacvalová Ševčenkova 2 Bratislava 851 01
   08.06.1998Noví spoločníci:
   Oliver Andrásy Porubského 12 Bratislava 811 06
   Stanislav Gurka Ľ. Fullu 30 Bratislava
   Elena Vacvalová Samova 8 Bratislava
   07.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Oliver Andrásy Porubského 12 Bratislava 811 06
   Stanislav Gurka Mlynské Nivy 3 Bratislava 811 09
   Elena Vacvalová Ševčenkova 2 Bratislava 851 01
   04.11.1997Nové obchodné meno:
   Producentské centrum HATTRICK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Panenská 7 Bratislava 812 88
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   usporiadavanie a organizovanie kultúrno spoločenských, hudobných a zábavných programov
   výroba, predaj a požičiavanie nahratých nosičov zvukových alebo zvukovo obrazových záznamov
   výroba televíznych a rozhlasových programov pre súkromné a verejnoprávne médiá
   nakladanie s výsledkami duševnej a tvorivej činnosti so súhlasom autora
   Noví spoločníci:
   Oliver Andrásy Porubského 12 Bratislava 811 06
   Stanislav Gurka Mlynské Nivy 3 Bratislava 811 09
   Elena Vacvalová Ševčenkova 2 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Oliver Andrásy Porubského 12 Bratislava 811 06
   Stanislav Gurka Mlynské Nivy 3 Bratislava 811 09
   Elena Vacvalová Ševčenkova 2 Bratislava 851 01