Utwórz fakturę

C Z L - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy C Z L
PIN 35731362
TIN 2020219212
Numer VAT SK2020219212
Data utworzenia 22 październik 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba C Z L
Bagarova 24
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 34 603 €
Zysk 1 269 €
Kapitał 68 529 €
Kapitał własny 32 077 €
Dane kontaktowe
E-mail czlds@azet.sk
Telefon(y) 0905435670
Telefon(y) kom. 0905435670
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 5,889
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 5,889
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,406
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 57,814
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 3,197
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 198
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 44,250
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 63,703
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 33,347
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 24,774
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,269
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 30,356
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 282
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 30,074
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,770
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 478
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 24,826
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 34,603
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,504
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 39,973
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -12,807
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 651
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,282
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 32,313
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 1,185
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,909
C. Usług (účtová grupa 51) 14,450
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,770
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 2,395
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 671
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) -6,102
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,035
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 2,290
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -1,874
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 4
X. Interesu dochód (662) 4
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,025
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,025
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,021
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 1,269
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,269
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35731362 TIN: 2020219212 Numer VAT: SK2020219212
 • Zarejestrowana siedziba: C Z L, Bagarova 24, 84101, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 październik 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Zoltán Csémy Kodályova 39 Dunajská Streda 929 01 24.11.2008
  Ing. Tomáš Kovács Malá 2062/2 Dunajská Streda 929 01 22.04.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Zoltán Csémy 3 320 € (50%) Kodályova 39 Dunajská Streda 929 01
  Ing. Tomáš Kovács 1 328 € (20%) Malá 2062/2 Dunajská Streda 929 01
  Štefan Kovács 1 992 € (30%) Malá 2 Dunajská Streda 929 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.06.2015Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Kovács Malá 2062/2 Dunajská Streda 929 01
   21.04.2015Zrušeny spoločníci:
   Katarína Csémyová Bagarova ul. č. 24 Bratislava 841 01
   07.05.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Kovács Malá 2062/2 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 22.04.2014
   19.09.2013Noví spoločníci:
   Zoltán Csémy Kodályova ul. č. 39 Dunajská Streda 929 01
   Štefan Kovács Malá 2 Dunajská Streda 929 01
   Katarína Csémyová Bagarova ul. č. 24 Bratislava 841 01
   18.09.2013Zrušeny spoločníci:
   Zoltán Csémy Kodályova ul. č. 39 Dunajská Streda 929 01
   Katarína Csémyová Bagarova ul. č. 24 Bratislava 841 01
   Štefan Kovács Malá 2 Dunajská Streda 929 01
   PHARM. Dr. Ľubica Zemanová Bagarova ul. č. 24 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pharm. Dr. Ľubica Zemanová Bagarova ul. č. 24 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 22.10.1997
   19.12.2008Nový štatutárny orgán:
   Zoltán Csémy Kodályova 39 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 24.11.2008
   Pharm. Dr. Ľubica Zemanová Bagarova ul. č. 24 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 22.10.1997
   18.12.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   PHARM. Dr. Ľubica Zemanová Bagarova ul. č. 24 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 22.10.1997
   10.05.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Csémyová Bagarova 24 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 13.12.2004
   12.01.2005Noví spoločníci:
   PHARM. Dr. Ľubica Zemanová Bagarova ul. č. 24 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Katarína Csémyová Bagarova 24 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 13.12.2004
   PHARM. Dr. Ľubica Zemanová Bagarova ul. č. 24 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 22.10.1997
   11.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ľubica Csémyová Bagarova ul. č. 24 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ľubica Csémyová Bagarova ul. č. 24 Bratislava 841 01
   17.12.2001Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   vedenie účtovníctva
   odbyt jedov a žieravín okrem zvlášť nebezpečných /priemyselné chemikálie, hnojivá/ veľkoobchod a ich balenie
   poľnohospodárska výroba, vrátane výroby a služieb slúžiacich jej potrebám, alebo súvisiacich s poľnohospodárskou výrobou
   cestná nákladná doprava
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Zoltán Csémy Kodályova ul. č. 39 Dunajská Streda 929 01
   Katarína Csémyová Bagarova ul. č. 24 Bratislava 841 01
   Mgr. Ľubica Csémyová Bagarova ul. č. 24 Bratislava 841 01
   Štefan Kovács Malá 2 Dunajská Streda 929 01
   16.12.2001Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   vedenie účtovníctva
   odbyt jedov a žieravín okrem zvlášť nebezpečných (priemyselné chemikálie, hnojivá)veľkoobchod a ich balenie
   poľnohospodárska výroba, vrátane výroby a služieb slúžiacich jej potrebám, alebo súvisiacich s poľnohospodárskou výrobou
   Zrušeny spoločníci:
   Zoltán Csémy Kodályova 39 Dunajská Streda 929 01
   Katarína Csémyová Bagarova 24 Bratislava 841 01
   Mgr. Ľubica Csémyová Bagarova 24 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zoltán Csémy Kodályova 39 Dunajská Streda 929 01
   19.03.1999Noví spoločníci:
   Zoltán Csémy Kodályova 39 Dunajská Streda 929 01
   Katarína Csémyová Bagarova 24 Bratislava 841 01
   Mgr. Ľubica Csémyová Bagarova 24 Bratislava 841 01
   18.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Zoltán Csémy Kodályova 39 Dunajská Streda 929 01
   Katarína Csémyová Bagarova 24 Bratislava 841 01
   Mgr. Ľubica Csémyová Bagarova 24 Bratislava 841 01
   22.10.1997Nové obchodné meno:
   C Z L, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Bagarova 24 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   vedenie účtovníctva
   odbyt jedov a žieravín okrem zvlášť nebezpečných (priemyselné chemikálie, hnojivá)veľkoobchod a ich balenie
   poľnohospodárska výroba, vrátane výroby a služieb slúžiacich jej potrebám, alebo súvisiacich s poľnohospodárskou výrobou
   Noví spoločníci:
   Zoltán Csémy Kodályova 39 Dunajská Streda 929 01
   Katarína Csémyová Bagarova 24 Bratislava 841 01
   Mgr. Ľubica Csémyová Bagarova 24 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zoltán Csémy Kodályova 39 Dunajská Streda 929 01
   Mgr. Ľubica Csémyová Bagarova ul. č. 24 Bratislava 841 01