Utwórz fakturę

REHOS západ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy REHOS západ
PIN 35731401
TIN 2021366380
Data utworzenia 28 październik 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba REHOS západ
Michal nad Žitavou č. 214/132
94161
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 17 132 €
Zysk 1 745 €
Kapitał 30 253 €
Kapitał własny 16 310 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 34,398
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 34,398
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,146
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,827
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,827
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,319
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 29,252
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 25,721
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,531
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 34,398
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,055
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,772
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,772
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 516
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 516
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 9,022
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 9,022
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,745
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,343
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 16,343
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 15,851
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,851
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 492
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 17,133
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 17,132
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 17,132
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,809
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,780
D. Usług (účtová grupa 51) 3,029
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,323
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,323
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 86
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 86
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -86
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,237
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 492
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 492
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,745
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4252576.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35731401 TIN: 2021366380
 • Zarejestrowana siedziba: REHOS západ, Michal nad Žitavou č. 214/132, 94161, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 październik 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.04.2007Nové sidlo:
   Michal nad Žitavou č. 214/132 Michal nad Žitavou 941 61
   19.04.2007Zrušené sidlo:
   Vlčkova 20 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Juraj Petrík Vlčkova 20 Bratislava 811 04
   Ing. Peter Horniak Heyrovského 10 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Juraj Petrík Vlčkova 20 Bratislava 811 04
   Ing. Peter Horniak Heyrovského 10 Bratislava 841 03
   26.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Libor Hajden Námestie Hrdinov 18 Šurany 942 01
   Ing. arch. Juraj Petrík Vlčkova 20 Bratislava 811 04
   Ing. Peter Horniak Heyrovského 10 Bratislava 841 03
   25.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Libor Hajden Námestie Hrdinov 18 Šurany 942 01
   Ing. Peter Horniak Heyrovského 10 Bratislava 841 03
   Ing. arch. Juraj Petrík Vlčkova 20 Bratislava 811 04
   28.10.1997Nové obchodné meno:
   REHOS západ, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vlčkova 20 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Libor Hajden Námestie Hrdinov 18 Šurany 942 01
   Ing. Peter Horniak Heyrovského 10 Bratislava 841 03
   Ing. arch. Juraj Petrík Vlčkova 20 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Libor Hajden Námestie Hrdinov 18 Šurany 942 01
   Ing. arch. Juraj Petrík Vlčkova 20 Bratislava 811 04
   Ing. Peter Horniak Heyrovského 10 Bratislava 841 03