Utwórz fakturę

J.V. PROJEKT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy J.V. PROJEKT
PIN 35731435
TIN 2020228837
Numer VAT SK2020228837
Data utworzenia 29 październik 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba J.V. PROJEKT
Júnová 3340/17
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 12 556 €
Zysk -2 797 €
Kapitał 301 823 €
Kapitał własny 8 084 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903712159
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 300,596
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 282,142
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 282,142
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 262,399
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 19,743
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 17,756
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 17,756
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11,820
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,936
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 698
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 698
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 300,596
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,286
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,846
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,846
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,402
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 104,151
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -105,553
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,797
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 295,310
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,843
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 3,843
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 12,149
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,436
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,436
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 10,124
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 589
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 279,318
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 12,556
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 12,550
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,247
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,416
D. Usług (účtová grupa 51) 9,985
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 290
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,556
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,691
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -851
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 106
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 106
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -106
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,797
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,797
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015