Utwórz fakturę

Peter JUST - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Peter JUST
PIN 35731443
TIN 2021358229
Data utworzenia 28 październik 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Peter JUST
Podlučinského 13
82103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 23 988 €
Zysk 1 163 €
Kapitał 15 125 €
Kapitał własny -156 943 €
Dane kontaktowe
E-mail info@ergoline.sk
Telefon(y) 0254419268
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 11,653
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,405
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,405
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,405
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,141
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 774
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 774
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,979
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,979
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,979
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,388
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,244
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 144
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 107
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 107
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 11,653
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -158,909
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -166,712
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,160
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -169,872
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,163
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 170,562
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 223
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 223
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 169,998
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) -1,332
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -1,332
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 170,564
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 183
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 98
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 485
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 341
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 341
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 23,484
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 23,988
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,884
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 18,600
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 504
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,563
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,033
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,159
D. Usług (účtová grupa 51) 7,451
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 4,092
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 3,084
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,000
4. Koszty społeczne (527, 528) 8
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 66
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,074
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,074
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 688
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,425
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 8,841
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 200
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 200
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 982
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 982
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -782
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,643
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,163
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35731443 TIN: 2021358229
 • Zarejestrowana siedziba: Peter JUST, Podlučinského 13, 82103, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 październik 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Gabriela Justová Podlučinského 13 Bratislava 28.10.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Gabriela Justová 6 640 € (100%) Podlučinského 13 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.03.2014Noví spoločníci:
   Ing. Gabriela Justová Podlučinského 3188/13 Bratislava - Ružinov 821 03
   27.03.2014Zrušeny spoločníci:
   Peter Just Podlučinského 13 Bratislava 821 03
   Ing. Gabriela Justová Podlučinského 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Just Podlučinského 13 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 24.07.2003
   18.09.2008Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   31.05.2004Noví spoločníci:
   Peter Just Podlučinského 13 Bratislava 821 03
   Ing. Gabriela Justová Podlučinského 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Just Podlučinského 13 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 24.07.2003
   30.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gabriela Justová Podlučinského 13 Bratislava
   24.11.2000Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie solárií
   03.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Gabriela Justová Podlučinského 13 Bratislava
   02.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gabriela Justová Podlučinského 13 Bratislava
   28.10.1997Nové obchodné meno:
   Peter JUST, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Podlučinského 13 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž, opravy, revízie a leasing solárnych zariadení
   obchodná činnosť-kúpa a predaj tovaru iným prevádzkovateľom v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Gabriela Justová Podlučinského 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Gabriela Justová Podlučinského 13 Bratislava