Utwórz fakturę

SL-EL DESIGN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SL-EL DESIGN
PIN 35731494
TIN 2020251156
Numer VAT SK2020251156
Data utworzenia 05 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SL-EL DESIGN
Záhradnícka 151
82005
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 180 977 €
Zysk 13 608 €
Kapitał 226 559 €
Kapitał własny 79 647 €
Dane kontaktowe
E-mail gabika.nagyova@gmail.com
Telefon(y) 0903233144
Telefon(y) kom. 0903233144
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 276,838
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 53,870
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 53,870
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 53,870
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 219,487
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 237
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 237
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 13,669
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 13,669
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,669
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 205,581
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 201,977
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,604
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,481
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,227
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,254
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 276,838
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 93,255
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,266
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,266
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 70,742
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 70,742
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,608
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 183,583
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 268
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 268
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 47,229
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 136,086
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 116,696
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 116,696
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 384
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 194
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,812
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 123,061
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 180,977
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 16,726
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 106,335
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 57,916
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 158,079
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 10,371
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 42,068
D. Usług (účtová grupa 51) 49,183
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 9,869
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 7,227
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,538
4. Koszty społeczne (527, 528) 104
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 624
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 14,093
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) 14,093
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 26,179
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,818
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,874
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 22,898
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 21,439
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,885
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,476
2. Pozostałe koszty (562A) 4,476
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 409
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,885
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 18,013
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,405
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,405
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 13,608
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015