Utwórz fakturę

KUBUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KUBUS
PIN 35731524
TIN 2020268899
Numer VAT SK2020268899
Data utworzenia 03 listopad 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba KUBUS
Révová 7
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 17 199 €
Zysk 4 972 €
Kapitał 88 683 €
Kapitał własny 84 439 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 00905 7083830905 708383, 0900905 708383
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 62,664
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 59,914
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 05 r. 08) 0
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2,750
2. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 33,191
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 20,639
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,552
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 95,855
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 89,411
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 139,440
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 139,440
2. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) 0
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 217
A.IV. Przeszacowanie różnice (+/- 415, 416) 0
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -55,218
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,972
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 6,444
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 0
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 6,444
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,486
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 0
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,958
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 17,199
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 0
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 17,199
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 0
IV. Aktywacji (účtová grupa 62) 0
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 0
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 11,185
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 0
C. Usług (účtová grupa 51) 3,695
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 0
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 0
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 7,490
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 0
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 0
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 0
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 6,014
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 13,504
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 0
VII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 0
VIII. Zyski z długoterminowych aktywów finansowych (665) 0
IX. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666) 0
X. Interesu dochód (662) 0
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 0
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 0
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 82
J. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 0
K. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) 0
L. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 0
M. Koszty oprocentowania (562) 0
N. Walutowe straty (563) 0
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 82
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -82
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 5,932
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
Q. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/-) (596) 0
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 4,972
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35731524 TIN: 2020268899 Numer VAT: SK2020268899
 • Zarejestrowana siedziba: KUBUS, Révová 7, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 listopad 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  PaedDr. Juraj Pčolinský podpredseda Šancová 25 Bratislava 831 04 04.07.2006
  Ing. Miroslav Papay člen Jozefa Mikisitsa 506/6 Bratislava 851 10 Bratislava 18.01.2008
  Valentína Kasperová predseda Donská 17 Bratislava 841 06 21.05.2015
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.06.2015Nový štatutárny orgán:
   Valentína Kasperová - predseda Donská 17 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 21.05.2015
   09.06.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Chudý - predseda Opletalova 7063/86 Bratislava-Devínska Nová Ves 841 07 Vznik funkcie: 31.12.2013
   23.01.2014Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Chudý - predseda Opletalova 7063/86 Bratislava-Devínska Nová Ves 841 07 Vznik funkcie: 31.12.2013
   22.01.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Kolesár - predseda V. Clementisa 214 Hnúšťa 981 01 Vznik funkcie: 04.07.2006
   30.01.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Papay - člen Jozefa Mikisitsa 506/6 Bratislava 851 10 Bratislava Vznik funkcie: 18.01.2008
   29.01.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Scarlet Wimmer - člen Na kopci č. 38 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 04.07.2006
   14.12.2007Nové sidlo:
   Révová 7 Bratislava 811 02
   13.12.2007Zrušené sidlo:
   Palárikova 15 Bratislava 811 04
   20.07.2006Nové sidlo:
   Palárikova 15 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   PaedDr. Juraj Pčolinský - podpredseda Šancová 25 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 04.07.2006
   Ing. Martin Kolesár - predseda V. Clementisa 214 Hnúšťa 981 01 Vznik funkcie: 04.07.2006
   Scarlet Wimmer - člen Na kopci č. 38 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 04.07.2006
   19.07.2006Zrušené sidlo:
   Sládkovičova 7 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Almáši - člen Prachatická 17 Zvolen 960 01 Vznik funkcie: 15.02.2000
   Mgr. Juraj Pčolinský - predseda predstavenstva Šancová 25 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 03.11.1997
   Scarlet Rafajdusová - podpredseda predstavenstva Na kopci č. 38 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 06.12.2002
   30.09.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Viliam Almáši - člen Prachatická 17 Zvolen 960 01 Vznik funkcie: 15.02.2000
   Mgr. Juraj Pčolinský - predseda predstavenstva Šancová 25 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 03.11.1997
   Scarlet Rafajdusová - podpredseda predstavenstva Na kopci č. 38 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 06.12.2002
   29.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Viliam Almáši - člen Prachatická 17 Zvolen 960 01
   Mgr. Ivan Ďuďák - podpredseda Jána Dalloša 1353/39 Sládkovičovo 925 21
   Mgr. Juraj Pčolinský - predseda predstavenstva Šancová 25 Bratislava 831 04
   02.05.2000Nové sidlo:
   Sládkovičova 7 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Viliam Almáši - člen Prachatická 17 Zvolen 960 01
   Mgr. Ivan Ďuďák - podpredseda Jána Dalloša 1353/39 Sládkovičovo 925 21
   01.05.2000Zrušené sidlo:
   Gunduličová 12 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   PhDr. Tibor Kružlík - člen predstavenstva Znievska 28 Bratislava 851 06
   Richard Szelle - podpredseda predstavenstva Dolná ul. 167/113 Zohor 900 51
   12.04.1999Nový štatutárny orgán:
   Richard Szelle - podpredseda predstavenstva Dolná ul. 167/113 Zohor 900 51
   11.04.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Jaroslav Haško , CSc. - podpredseda predstavenstva Romanova 33 Bratislava 851 02
   27.11.1997Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Jaroslav Haško , CSc. - podpredseda predstavenstva Romanova 33 Bratislava 851 02
   PhDr. Tibor Kružlík - člen predstavenstva Znievska 28 Bratislava 851 06
   26.11.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Jaroslav Haško , CSc. - člen predstavenstva Romanova 33 Bratislava 851 02
   PhDr. Tibor Kružlík - podpredseda predstavenstva Znievska 28 Bratislava 851 06
   03.11.1997Nové obchodné meno:
   KUBUS, a.s.
   Nové sidlo:
   Gunduličová 12 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účlom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností a prenájom nehnuteľností
   reklamná činnosť
   organizovanie výstav a veľtrhov
   organizovanie kurzov, školení, seminárov a kultúrnych podujatí
   vydavateľská a nakladateľská činnosť
   prieskum trhu a výskum verejnej mienky
   poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   RNDr. Jaroslav Haško , CSc. - člen predstavenstva Romanova 33 Bratislava 851 02
   PhDr. Tibor Kružlík - podpredseda predstavenstva Znievska 28 Bratislava 851 06
   Mgr. Juraj Pčolinský - predseda predstavenstva Šancová 25 Bratislava 831 04