Utwórz fakturę

STEVE PRO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy STEVE PRO
PIN 35731583
TIN 2021907976
Numer VAT SK2021907976
Data utworzenia 04 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba STEVE PRO
Švabinského 907/18
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 22 184 €
Zysk -3 477 €
Kapitał 13 135 €
Kapitał własny -2 613 €
Dane kontaktowe
E-mail ekonservis@mail.t-mobile.sk
Telefon(y) 0903364114
Telefon(y) kom. 0903364114
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 6,346
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 6,346
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,871
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,178
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 166
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 6,702
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 310
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 13,524
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -6,090
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 5,000
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 5,000
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -7,613
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,477
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 19,614
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 118
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 19,346
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 253
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,863
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 980
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 16,250
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 150
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 22,184
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 21,184
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,000
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 24,605
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) -383
C. Usług (účtová grupa 51) 19,894
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 1,474
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 870
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,743
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -2,421
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 1,673
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 96
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 96
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -96
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -2,517
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -3,477
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35731583 TIN: 2021907976 Numer VAT: SK2021907976
 • Zarejestrowana siedziba: STEVE PRO, Švabinského 907/18, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 listopad 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jozef Lukačka Švabinského 907/18 Bratislava 851 01 12.09.2011
  Ľubomír Chlpík Víglašská 3010/7 Bratislava 851 07 12.09.2011
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Jozef Lukačka 2 500 € (50%) Švabinského 907/18 Bratislava 851 01
  Ľubomír Chlpík 2 500 € (50%) Víglašská 3010/7 Bratislava 851 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.09.2011Nové sidlo:
   Švabinského 907/18 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Jozef Lukačka Švabinského 907/18 Bratislava 851 01
   Ľubomír Chlpík Víglašská 3010/7 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Lukačka Švabinského 907/18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 12.09.2011
   Ľubomír Chlpík Víglašská 3010/7 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 12.09.2011
   14.09.2011Zrušené sidlo:
   Irkutská 100/1 Bratislava 851 10
   Zrušeny spoločníci:
   Štefan Kožka Irkutská 100/1 Bratislava 851 10
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Kožka Irkutská 100/1 Bratislava 851 10
   08.09.2009Nové sidlo:
   Irkutská 100/1 Bratislava 851 10
   Noví spoločníci:
   Štefan Kožka Irkutská 100/1 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Kožka Irkutská 100/1 Bratislava 851 10
   07.09.2009Zrušené sidlo:
   Prievozská 35 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Štefan Kožka Prievozská 35 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Kožka Prievozská 35 Bratislava 821 09
   04.11.1997Nové obchodné meno:
   STEVE PRO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Prievozská 35 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamno-agentúrna činnosť
   výroba videoprogramov
   výroba audioprogramov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja inym prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod
   Noví spoločníci:
   Štefan Kožka Prievozská 35 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Kožka Prievozská 35 Bratislava 821 09