Utwórz fakturę

ZinkPower Martin - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 03.08.2016
Basic information
Nazwa firmy ZinkPower Martin
PIN 35731681
TIN 2021342312
Numer VAT SK2021342312
Data utworzenia 03 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ZinkPower Martin
Ulica priemyselná 2060/5
03852
Sučany
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 802 231 €
Zysk -38 615 €
Kapitał 5 741 989 €
Kapitał własny 406 765 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421911446210
Telefon(y) kom. +421911184134, +421911446210, +421911870822
Date of updating data: 03.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,538,610
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,812,579
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,812,579
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 384,923
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,404,471
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,023,185
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,722,346
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 655,471
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 655,471
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 425,464
8. Podatek odroczony należności (481A) 425,464
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 276,714
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 276,714
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 276,714
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 364,697
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11,196
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 353,501
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,685
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 41
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,644
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,538,610
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 368,150
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,500,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,500,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 500,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,593,235
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,593,235
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -38,615
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,159,743
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 511,200
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (471A, 47XA) 500,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 923
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 10,277
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 1,665,900
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,306,194
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,252,596
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,252,596
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 6,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,023
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,535
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 30,429
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,611
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 9,649
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 9,649
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 666,800
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 10,717
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 10,717
Date of updating data: 03.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,793,566
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,802,231
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,693,338
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 100,228
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,665
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,074,166
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 776,926
D. Usług (účtová grupa 51) 416,443
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 227,195
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 118,425
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 43,100
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 54,969
4. Koszty społeczne (527, 528) 10,701
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,731
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 541,310
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 541,310
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 99,516
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -12,890
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,935
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -271,935
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 499,969
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 300,036
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 36
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 36
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 300,000
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 73,765
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 71,249
2. Pozostałe koszty (562A) 71,249
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,516
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 226,271
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -45,664
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -7,049
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,885
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -9,934
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -38,615
Date of updating data: 03.08.2016
 • PIN :35731681 TIN: 2021342312 Numer VAT: SK2021342312
 • Zarejestrowana siedziba: ZinkPower Martin, Ulica priemyselná 2060/5, 03852, Sučany
 • Data utworzenia: 03 listopad 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Martin Kopf Dr. Rudolf Klafsky Str. 20 Baden 2500 Rakúska republika 24.07.2005
  Ing. Branislav Filo Čerešňová 618/25 Jaslovské Bohunice 919 30 16.10.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Intermetall GmbH 15 000 € (1%) Pörtschach am Wörther See 9210 Rakúska republika
  Kopf Holding GmbH 1 485 000 € (99%) Kirchheim unter Teck 732 30 Spolková republika Nemecko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.08.2016Nové sidlo:
   Ulica priemyselná 2060/5 Sučany 038 52
   11.11.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Filo Čerešňová 618/25 Jaslovské Bohunice 919 30 Vznik funkcie: 16.10.2015
   30.01.2013Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   18.03.2009Noví spoločníci:
   Kopf Holding GmbH Heinkelstraße 27 Kirchheim unter Teck 732 30 Spolková republika Nemecko
   13.09.2008Nové obchodné meno:
   ZinkPower Martin, s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Intermetall GmbH Annastraße 51/RB1B Pörtschach am Wörther See 9210 Rakúska republika
   12.08.2005Nový štatutárny orgán:
   Martin Kopf Dr. Rudolf Klafsky Str. 20 Baden 2500 Rakúska republika Vznik funkcie: 24.07.2005
   03.11.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   zámočníctvo
   priemyselný výkon ochrany výrobkov pred koróziou - žiarové zinkovanie