Utwórz fakturę

SECURITY SERVIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SECURITY SERVIS
PIN 35731699
TIN 2020251684
Numer VAT SK2020251684
Data utworzenia 04 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SECURITY SERVIS
Andreja Mráza 5
82103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 295 018 €
Zysk 6 462 €
Kapitał 132 732 €
Kapitał własny 18 021 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244459303
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 29,373
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 29,373
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 29,373
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 66,515
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 48,255
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,149
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,033
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 95,888
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 24,482
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 10,717
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,462
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 71,406
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 935
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 68,089
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,050
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 15,620
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,721
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 44,698
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,382
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 295,018
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 294,836
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 182
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 283,388
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,983
C. Usług (účtová grupa 51) 24,720
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 217,313
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,303
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 22,121
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 948
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 11,630
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 253,133
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 2
X. Interesu dochód (662) 2
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 3,313
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,313
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -3,311
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 8,319
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,857
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 6,462
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35731699 TIN: 2020251684 Numer VAT: SK2020251684
 • Zarejestrowana siedziba: SECURITY SERVIS, Andreja Mráza 5, 82103, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 listopad 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Marián Čellár Nábrežná 1 Úľany nad Žitavou 941 03 19.03.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Juraj Eisler 6 639 € (100%) Bratislava 821 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.10.2010Nové predmety činnosti:
   Prevádzkovanie strážnej služby v zmysle § 3 písm. a) až h) zákona číslo 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov, a to:a)ochrana majetku na verejne prístupnom miesteb)ochrana majetku na inom než verejne prístupnom miestec)ochrana osobyd)ochrana majetku a soby pri prepravee)ochrana prepravy majetku a osobyf)zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôbg)prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miestah)vypracúvanie plánu ochrany
   20.10.2010Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. a/ body 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 z.č. 379/1997 Z.z. v znení nasledovných noviel: a/ ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom, b/ ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach, c/ ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste, d/ ochrana majetku pri preprave, e/ ochrana prepravy majetku a osoby, f/ ochrana osoby, g/ zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia
   24.03.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Čellár Nábrežná 1 Úľany nad Žitavou 941 03 Vznik funkcie: 19.03.2007
   23.03.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Turoň Pri kríži 20 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 01.06.2006
   22.06.2006Noví spoločníci:
   Juraj Eisler Padlých hrdinov 30 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Turoň Pri kríži 20 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 01.06.2006
   21.06.2006Zrušeny spoločníci:
   Juraj Eisler Andreja Mráza 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Eisler Andreja Mráza 5 Bratislava
   31.07.2002Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. a/ body 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 z.č. 379/1997 Z.z. v znení nasledovných noviel: a/ ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom, b/ ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach, c/ ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste, d/ ochrana majetku pri preprave, e/ ochrana prepravy majetku a osoby, f/ ochrana osoby, g/ zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia
   30.07.2002Zrušeny predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   prostredkovateľská činnosť
   factoring a forfaiting-realizácia finančných operácii v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   služby súkromných detektívov
   stráženie majetku a osôb
   29.07.1998Noví spoločníci:
   Juraj Eisler Andreja Mráza 5 Bratislava
   28.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Juraj Eisler Andreja Mráza 5 Bratislava
   04.11.1997Nové obchodné meno:
   SECURITY SERVIS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Andreja Mráza 5 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   prostredkovateľská činnosť
   factoring a forfaiting-realizácia finančných operácii v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   služby súkromných detektívov
   stráženie majetku a osôb
   Noví spoločníci:
   Juraj Eisler Andreja Mráza 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Juraj Eisler Andreja Mráza 5 Bratislava