Utwórz fakturę

Cegeka - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.06.2016
Basic information
Nazwa firmy Cegeka
PIN 35731702
Data utworzenia 05 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Cegeka
Stromová 13
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 46 955 €
Zysk 1 122 €
Kapitał 235 278 €
Kapitał własny 187 448 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903449447
Date of updating data: 09.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 171,694
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 39,796
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 1,898
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 104
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 37,794
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 211,490
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 188,569
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 214,400
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 214,400
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -27,616
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,122
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 22,921
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 22,921
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 16,895
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,026
Date of updating data: 09.06.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 46,955
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 46,955
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 45,506
C. Usług (účtová grupa 51) 45,506
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 1,449
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 1,449
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 6
X. Interesu dochód (662) 6
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 16
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 16
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -10
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 1,439
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 317
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,122
Date of updating data: 09.06.2016
Date of updating data: 09.06.2016