Utwórz fakturę

DANERO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DANERO
PIN 35731770
TIN 2020268965
Data utworzenia 06 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DANERO
Mýtna 27
81107
Bratislava
Financial information
Zysk -538 €
Kapitał 2 332 €
Kapitał własny 1 347 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,341
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,341
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,323
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 2,323
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 18
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 9
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,341
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 809
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -5,292
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -5,292
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -538
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,532
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 70
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 70
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,462
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 982
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 58
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1
2. Pozostałe koszty (562A) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 57
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -58
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -58
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -538
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4234765.tif
Date of updating data: 25.06.2015