Utwórz fakturę

PRO BEAUTY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PRO BEAUTY
PIN 35731966
TIN 2020210863
Numer VAT SK2020210863
Data utworzenia 10 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PRO BEAUTY
ČSA č. 10
03601
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 590 987 €
Zysk 29 284 €
Dane kontaktowe
E-mail probeauty@stonline.sk
Telefon(y) 0434224426
Telefon(y) kom. 0911564646, 0915830737, 0915879555
Nr(y) faksu 0434224426
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 270,580
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 15,810
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 15,810
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 15,810
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 253,110
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 91,845
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 91,845
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 126,234
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 125,897
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 125,897
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 337
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 35,031
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 35,031
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,660
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,660
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 270,580
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 19,153
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -17,434
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 24,692
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -42,126
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 29,284
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 251,427
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 222,983
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 77,693
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 77,693
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 121,582
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,466
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,105
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,137
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,835
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,835
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 24,609
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 592,132
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 590,987
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 527,121
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 59,980
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,033
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,853
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 552,125
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 332,812
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 35,814
D. Usług (účtová grupa 51) 57,793
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 114,111
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 80,066
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 27,763
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,282
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 972
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,955
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,955
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,668
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 38,862
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 160,682
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,145
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1,145
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,109
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,647
2. Pozostałe koszty (562A) 1,647
O. Walutowe straty (563) 2,034
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,428
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,964
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 34,898
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,614
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,614
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 29,284
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35731966 TIN: 2020210863 Numer VAT: SK2020210863
 • Zarejestrowana siedziba: PRO BEAUTY, ČSA č. 10, 03601, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 listopad 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.04.1998Nové sidlo:
   ČSA č. 10 - Športová hala Martin 036 01
   Noví spoločníci:
   Romanga CZ, a.s., Praha, ČR IČO: 25 632 108 Zelený Pruh 4 Praha Česká republika
   Danka Kozáková Kirovova 3/29 Martin
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Danka Kozáková Kirovova 3/29 Martin
   19.04.1998Zrušené sidlo:
   Kopčianska 20 Bratislava 851 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ľubica Buzalková Bojnická cesta 54/7 Kanianka
   Zuzana Jurovská Berlínska 9 Žilina
   Danka Kozáková Kirovova 3/29 Martin
   Karla Medeková ČSLA 1457 Topoľčany
   Dominik Svetík Furdekova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Karla Medeková ČSLA 1457 Topoľčany
   Dominik Svetík Furdekova 6 Bratislava
   10.11.1997Nové obchodné meno:
   PRO BEAUTY, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kopčianska 20 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi a kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností
   reklamná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v obchode
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   kozmetické služby
   Noví spoločníci:
   Ľubica Buzalková Bojnická cesta 54/7 Kanianka
   Zuzana Jurovská Berlínska 9 Žilina
   Danka Kozáková Kirovova 3/29 Martin
   Karla Medeková ČSLA 1457 Topoľčany
   Dominik Svetík Furdekova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Karla Medeková ČSLA 1457 Topoľčany
   Dominik Svetík Furdekova 6 Bratislava