Utwórz fakturę

1.SLOVENSKÝ KNIŽNÝ OBCHOD - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy 1.SLOVENSKÝ KNIŽNÝ OBCHOD
PIN 35731974
TIN 2021379349
Numer VAT SK2021379349
Data utworzenia 10 listopad 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba 1.SLOVENSKÝ KNIŽNÝ OBCHOD
Klincová 37
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 144 638 €
Zysk 17 933 €
Kapitał 872 826 €
Kapitał własny 498 209 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0255563945
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 791,561
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 791,561
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 65,714
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 5,220
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 31,435
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 147
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28,912
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 857,275
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 700,744
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 1,088,819
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 1,088,819
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 41,353
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,274
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -450,635
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 17,933
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 156,531
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 842
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 154,532
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 45,239
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,313
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,201
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 105,779
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,157
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 144,638
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 141,630
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,008
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 125,342
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 26,014
C. Usług (účtová grupa 51) 23,418
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 24,813
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,492
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 31,201
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 10,677
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 727
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 19,296
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 92,198
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 403
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 403
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -403
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 18,893
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 17,933
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35731974 TIN: 2021379349 Numer VAT: SK2021379349
 • Zarejestrowana siedziba: 1.SLOVENSKÝ KNIŽNÝ OBCHOD, Klincová 37, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 listopad 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Štefan Gombík, PhD. predseda a generálny riaditeľ Trnavská 1 Bratislava 10.11.1997
  JUDr. Július Jánošík člen Jelačičová 12 Bratislava 10.11.1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.10.2010Nové sidlo:
   Klincová 37 Bratislava 821 08
   19.10.2010Zrušené sidlo:
   Klincova 35 Bratislava 821 08
   29.09.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Vilhelm , CSc. - podpredseda predstavenstva Pluhová 1887/20 Ivanka pri Dunaji Vznik funkcie: 10.11.1997
   21.09.2005Nové sidlo:
   Klincova 35 Bratislava 821 08
   20.09.2005Zrušené sidlo:
   Klincova 35 Bratislava 821 02
   21.05.2004Nový štatutárny orgán:
   Štefan Gombík , PhD. - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Trnavská 1 Bratislava Vznik funkcie: 10.11.1997
   JUDr. Július Jánošík - člen predstavenstva Jelačičová 12 Bratislava Vznik funkcie: 10.11.1997
   Ing. Daniel Vilhelm , CSc. - podpredseda predstavenstva Pluhová 1887/20 Ivanka pri Dunaji Vznik funkcie: 10.11.1997
   20.05.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Štefan Gombík - predseda predstavenstva a generalny riaditeľ Drobného 22 Bratislava
   JUDr. Július Jánošík - člen predstavenstva Jelačičová 12 Bratislava
   Ing. Daniel Vilhelm , CSc. - podpredseda predstavenstva Topoľčianska 21 Bratislava
   10.11.1997Nové obchodné meno:
   1.SLOVENSKÝ KNIŽNÝ OBCHOD, a.s.
   Nové sidlo:
   Klincova 35 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská a distribučná činnosť v oblasti vydávania a predaja periodických a neperiodických publikácii
   poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti v predmete podnikania
   účtovné poradenstvo
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   PhDr. Štefan Gombík - predseda predstavenstva a generalny riaditeľ Drobného 22 Bratislava
   JUDr. Július Jánošík - člen predstavenstva Jelačičová 12 Bratislava
   Ing. Daniel Vilhelm , CSc. - podpredseda predstavenstva Topoľčianska 21 Bratislava