Utwórz fakturę

ELHYCO - IDOP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.01.2016
Basic information
Nazwa firmy ELHYCO - IDOP
PIN 35732008
TIN 2020268888
Numer VAT SK2020268888
Data utworzenia 11 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ELHYCO - IDOP
Tabakova 1
81107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 335 201 €
Zysk 960 €
Kapitał 84 937 €
Kapitał własny 27 745 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0903446429
Telefon(y) kom. 0903446429
Date of updating data: 25.01.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 140,003
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 133,354
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,909
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,679
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 140,003
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 28,705
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 447
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 20,659
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 960
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 111,298
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 107,282
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 99,668
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 4,896
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,718
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 4,016
Date of updating data: 25.01.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 335,201
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 117,686
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 217,514
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 333,209
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 115,292
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,129
C. Usług (účtová grupa 51) 184,227
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 21,453
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 722
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,386
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 1,992
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 25,552
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 73
M. Koszty oprocentowania (562) 16
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 57
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -72
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 1,920
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 960
Date of updating data: 25.01.2016
Date of updating data: 25.01.2016