Utwórz fakturę

Technoinvest - Holding - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 01.03.2016
Basic information
Nazwa firmy Technoinvest - Holding
PIN 35732016
TIN 2020268954
Numer VAT SK2020268954
Data utworzenia 11 listopad 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Technoinvest - Holding
Južná trieda 74
04001
Košice
Financial information
Sprzedaż i dochody 188 613 €
Zysk 107 598 €
Kapitał 1 251 156 €
Kapitał własny 454 676 €
Dane kontaktowe
E-mail zipajova@tsilver.sk
Telefon(y) 0905346974
Date of updating data: 01.03.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 191,270
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 177,300
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,173
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 13,970
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 40,676
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 7,409
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 33,199
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 68
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 231,946
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -502,386
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 1,825,666
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 1,825,666
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -2,435,650
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 107,598
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 734,332
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 256,540
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 477,792
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 18,373
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 34,328
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 425,091
Date of updating data: 01.03.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 188,613
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,666
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 185,947
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 41,103
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 253
C. Usług (účtová grupa 51) 33,727
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,713
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 4,166
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 244
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 147,510
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -33,980
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 6,754
X. Interesu dochód (662) 2
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 6,752
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 14,668
M. Koszty oprocentowania (562) 14,493
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 175
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -7,914
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 139,596
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 31,998
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 107,598
Date of updating data: 01.03.2016
Date of updating data: 01.03.2016