Utwórz fakturę

E-MOTION - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy E-MOTION
PIN 35732105
TIN 2020228826
Numer VAT SK2020228826
Data utworzenia 12 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba E-MOTION
Betliarska 8/A
85107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 875 827 €
Zysk 162 994 €
Kapitał 615 094 €
Kapitał własny 92 650 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0267204050, 0267201050
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 651,992
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 86,333
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 86,333
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 86,333
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 558,709
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 7,775
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 7,775
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 97,299
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 95,999
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,300
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 359,860
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 354,441
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 354,441
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,419
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 93,775
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 60,405
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 33,370
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,950
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,950
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 651,992
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 175,466
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,700
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,700
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 670
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 670
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 5,102
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 5,102
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 162,994
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 476,200
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 31,340
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 387
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 30,953
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 38,800
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 403,632
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 334,940
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 334,940
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 15,273
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,884
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,721
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 48,814
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,428
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 326
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 326
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,875,931
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,875,827
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 23,549
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,851,507
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 417
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 354
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,646,675
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 6,964
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 645,316
D. Usług (účtová grupa 51) 1,841,595
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 101,208
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 74,607
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 21,787
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,814
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,288
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 26,018
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 26,018
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -42,700
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 63,986
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 229,152
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 381,181
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 104
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 99
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,882
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,528
2. Pozostałe koszty (562A) 4,528
O. Walutowe straty (563) 707
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,647
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,778
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 220,374
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 57,380
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 57,380
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 162,994
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35732105 TIN: 2020228826 Numer VAT: SK2020228826
 • Zarejestrowana siedziba: E-MOTION, Betliarska 8/A, 85107, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 listopad 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Dalibor Lukačka Amurská 51 Bratislava 821 06 16.06.2005
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Dalibor Lukačka 3 350 € (50%) Amurská 51 Bratislava 821 06
  Ing. Adrián Vavro 2 546 € (38%) Viničné 900 23
  Katarína Hulíková 804 € (12%) Grösslingová 60 Bratislava 811 09
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.06.2013Nové sidlo:
   Betliarska 8/A Bratislava 851 07
   Noví spoločníci:
   Dalibor Lukačka Amurská 51 Bratislava 821 06
   21.06.2013Zrušené sidlo:
   Viedenská cesta 257 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Dalibor Lukačka Uzbecká 16 Bratislava 821 06
   26.01.2012Noví spoločníci:
   Katarína Hulíková Grösslingová 60 Bratislava 811 09
   21.10.2011Zrušeny spoločníci:
   MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o. Prešernova 4 Bratislava 811 02
   05.07.2008Noví spoločníci:
   Ing. Adrián Vavro Javorová 1 Viničné 900 23
   MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o. Prešernova 4 Bratislava 811 02
   04.07.2008Zrušeny spoločníci:
   MUW / SAATCHI & SAATCHI apol. s r.o. Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Ivana Bábyová Čajkovského 1 Trnava 917 08
   06.04.2006Noví spoločníci:
   Ivana Bábyová Čajkovského 1 Trnava 917 08
   05.04.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Žabka Obchodná 559/37 Bratislava 811 06
   02.02.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Žabka Obchodná 559/37 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 15.01.2001
   19.07.2005Noví spoločníci:
   MUW / SAATCHI & SAATCHI apol. s r.o. Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Ing. Roman Žabka Obchodná 559/37 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Dalibor Lukačka Amurská 51 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 16.06.2005
   Ing. Roman Žabka Obchodná 559/37 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 15.01.2001
   18.07.2005Zrušeny spoločníci:
   Miškov-Uličný-Weber,s.r.o. IČO: 31 335 667 Viedenská cesta 257 Bratislava 851 01
   Ing. Roman Žabka Zlatá 615/41 Kremnica 967 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Žabka Zlatá 615/41 Kremnica 967 01
   06.02.2003Noví spoločníci:
   Miškov-Uličný-Weber,s.r.o. IČO: 31 335 667 Viedenská cesta 257 Bratislava 851 01
   Ing. Roman Žabka Zlatá 615/41 Kremnica 967 01
   Dalibor Lukačka Uzbecká 16 Bratislava 821 06
   05.02.2003Zrušeny spoločníci:
   Miškov-Uličný-Weber,s.r.o. IČO: 31 335 667 Viedenská cesta 257 Bratislava 851 01
   Dalibor Lukačka Hronská 6 Bratislava 821 07
   Ing. Adrián Vavro Gallayova 5 Bratislava 841 02
   Ing. Roman Žabka Zlatá 615/41 Kremnica 967 01
   12.03.2001Nové sidlo:
   Viedenská cesta 257 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Miškov-Uličný-Weber,s.r.o. IČO: 31 335 667 Viedenská cesta 257 Bratislava 851 01
   Dalibor Lukačka Hronská 6 Bratislava 821 07
   Ing. Adrián Vavro Gallayova 5 Bratislava 841 02
   Ing. Roman Žabka Zlatá 615/41 Kremnica 967 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Žabka Zlatá 615/41 Kremnica 967 01
   11.03.2001Zrušené sidlo:
   Hattalova 12/A Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alexander Linczényi Lotyšská 16 Bratislava
   Mgr. Marcel Lukačka Hronská 6 Bratislava
   Juraj Miškov Rajčianska 34 Bratislava
   Jozef Ošlejšek L. Svobodu 20 Bratislava
   Ing. Adrián Vavro Hálkova 18 Žilina
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Adrián Vavro Hálkova 18 Bratislava
   03.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Linczényi Lotyšská 16 Bratislava
   Mgr. Marcel Lukačka Hronská 6 Bratislava
   Juraj Miškov Rajčianska 34 Bratislava
   Jozef Ošlejšek L. Svobodu 20 Bratislava
   Ing. Adrián Vavro Hálkova 18 Žilina
   02.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alexander Linczényi Lotyšská 16 Bratislava
   Mgr. Martin Lukačka Hronská 6 Bratislava
   Juraj Miškov Rajčianska 34 Bratislava
   Jozef Ošlejšek L. Svobodu 20 Bratislava
   Ing. Adrián Vavro Hálkova 18 Žilina
   12.11.1997Nové obchodné meno:
   E-MOTION s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hattalova 12/A Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych podujatí
   prieskum trhu
   vydavateľská činnosť
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   sprostredkovanie služieb
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovanie v oblasti nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   výroba a predaj úžitkových predmetov
   predaj na priamu konzumáciu:
   nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
   zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
   tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest
   Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Linczényi Lotyšská 16 Bratislava
   Mgr. Martin Lukačka Hronská 6 Bratislava
   Juraj Miškov Rajčianska 34 Bratislava
   Jozef Ošlejšek L. Svobodu 20 Bratislava
   Ing. Adrián Vavro Hálkova 18 Žilina
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Adrián Vavro Hálkova 18 Bratislava