Utwórz fakturę

UPS SCS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.08.2015
Basic information
Nazwa firmy UPS SCS
PIN 35732148
TIN 2020228881
Numer VAT SK2020228881
Data utworzenia 13 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba UPS SCS
LOGIBOX, logistické centrum, Mokráň záhon 4
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 470 626 €
Zysk -26 217 €
Kapitał 507 275 €
Kapitał własny -18 952 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0220850010, 0220850013, 0220850016
Nr(y) faksu 0220850011, 0220850012
Date of updating data: 25.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 421,744
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 22,099
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 22,099
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 22,033
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 66
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 368,992
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 0
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 11,986
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 11,615
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,615
8. Podatek odroczony należności (481A) 371
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 388,823
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 289,596
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 289,596
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,105
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 95,122
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 -31,817
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -31,817
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 30,653
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,150
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 27,503
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 421,744
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 54,831
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,195
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,195
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 100,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,319
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -55,466
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 445,164
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -500,630
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -26,217
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 366,913
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 243,523
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 243,251
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 475A, 476A) 243,251
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 272
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 15,464
B.II.1. Prawne rezerwy (451A) 8,881
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 6,583
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 107,926
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 64,940
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 64,940
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 21,824
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 14,661
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,501
Date of updating data: 25.08.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,470,626
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,466,409
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,703
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,514
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,490,984
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 21,682
D. Usług (účtová grupa 51) 2,175,573
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 280,652
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 206,873
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 67,852
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,927
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 134
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,992
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,992
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,698
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -960
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,213
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -20,358
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 269,154
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,560
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 0
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 0
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,560
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,910
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 605
2. Pozostałe koszty (562A) 605
O. Walutowe straty (563) 98
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,207
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,350
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -23,708
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,509
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -371
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -26,217
Date of updating data: 25.08.2015
Date of updating data: 25.08.2015
 • PIN :35732148 TIN: 2020228881 Numer VAT: SK2020228881
 • Zarejestrowana siedziba: UPS SCS, LOGIBOX, logistické centrum, Mokráň záhon 4, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 listopad 1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  UPS Logistics Group International B.V. 32 199 € (97%) Eindhoven 5657 EA Holandsko
  UPS Logistics Group International, Inc. 996 € (3%) Georgia 123 80 USA
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.12.2013Zrušeny predmety činnosti:
   cestná motorová doprava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eduard Morawetz Feldgasse 6a Stetten A-2100 Rakúska republika Vznik funkcie: 12.05.2005
   07.08.2013Nový štatutárny orgán:
   Carl Edward Sturgeon Woluwelaan 156 Diegem 1831 Belgické kráľovstvo Vznik funkcie: 26.07.2013
   06.08.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Nando Cesarone Woluwelaan 156 Diegem 1831 Belgické kráľovstvo Vznik funkcie: 15.02.2012
   21.03.2012Nový štatutárny orgán:
   Nando Cesarone Woluwelaan 156 Diegem 1831 Belgické kráľovstvo Vznik funkcie: 15.02.2012
   20.03.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Brendan Canavan Avenue de la Chevalerie 1 Brusel 1040 Belgicko Vznik funkcie: 15.06.2010
   09.07.2010Nové sidlo:
   LOGIBOX, logistické centrum, Mokráň záhon 4 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Hans Michael Mensing Avenue Ariane 5 Brusel 1200 Belgicko Vznik funkcie: 15.06.2010
   Brendan Canavan Avenue de la Chevalerie 1 Brusel 1040 Belgicko Vznik funkcie: 15.06.2010
   08.07.2010Zrušené sidlo:
   Na pántoch 18 Bratislava 831 06
   27.05.2009Noví spoločníci:
   UPS Logistics Group International B.V. Luchthavenweg 57 Eindhoven 5657 EA Holandsko
   26.05.2009Zrušeny spoločníci:
   UPS Logistics Group International B.V. Dr. Anton Philipsweg 37 Tilburg 5026RK Holandsko
   28.12.2005Nové sidlo:
   Na pántoch 18 Bratislava 831 06
   27.12.2005Zrušené sidlo:
   Pri Šajbách Bratislava 831 06
   06.08.2005Nový štatutárny orgán:
   Eduard Morawetz Feldgasse 6a Stetten A-2100 Rakúska republika Vznik funkcie: 12.05.2005
   05.08.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Eduard Stančík Svidnícka 17 Bratislava 821 03
   20.05.2005Noví spoločníci:
   UPS Logistics Group International B.V. Dr. Anton Philipsweg 37 Tilburg 5026RK Holandsko
   19.05.2005Zrušeny spoločníci:
   UPS Logistics Group International B.V. Eindhovenseweg 32a KH Best 5683 Holadsko
   12.08.2003Nové obchodné meno:
   UPS SCS (Slovakia) s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   zasielateľstvo
   11.08.2003Zrušené obchodné meno:
   UNI-DATA Bratislava, s.r.o.
   05.06.2002Noví spoločníci:
   UPS Logistics Group International, Inc. Morris Road, Alpharetta Georgia 123 80 USA
   UPS Logistics Group International B.V. Eindhovenseweg 32a KH Best 5683 Holadsko
   04.06.2002Zrušeny spoločníci:
   UNI-DATA Praha, spol. s r.o IČO: 48 536 814 Karlovarská 614/111 Praha 6 160 00 Česká republika
   10.06.1999Noví spoločníci:
   UNI-DATA Praha, spol. s r.o IČO: 48 536 814 Karlovarská 614/111 Praha 6 160 00 Česká republika
   09.06.1999Zrušeny spoločníci:
   UNI-DATA Praha, spol. s r.o IČO: 48 536 814 Karlovarská 614/111 Praha 6 160 00 Česká republika
   19.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Bulka Jeseniova 49 Bratislava 831 01
   07.05.1999Noví spoločníci:
   UNI-DATA Praha, spol. s r.o IČO: 48 536 814 Karlovarská 614/111 Praha 6 160 00 Česká republika
   06.05.1999Zrušeny spoločníci:
   UNI-DATA Praha, spol. s r.o IČO: 48 536 814 Karlovarská 614/111 Praha 6 160 00 Česká republika
   13.11.1997Nové obchodné meno:
   UNI-DATA Bratislava, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pri Šajbách Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy
   činnosť colného deklaranta, zabezpečenie colného dlhu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   cestná motorová doprava
   Noví spoločníci:
   UNI-DATA Praha, spol. s r.o IČO: 48 536 814 Karlovarská 614/111 Praha 6 160 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Bulka Jeseniova 49 Bratislava 831 01
   Mgr. Eduard Stančík Svidnícka 17 Bratislava 821 03