Utwórz fakturę

KEBEK SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KEBEK SLOVAKIA
PIN 35732181
TIN 2020210599
Numer VAT SK2020210599
Data utworzenia 13 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KEBEK SLOVAKIA
Vajnorská 137
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 809 975 €
Zysk 51 010 €
Kapitał 1 279 448 €
Kapitał własny -49 299 €
Dane kontaktowe
E-mail kebek@kebek.sk
Telefon(y) 0484181870, 0484181871, 0243420891
Nr(y) faksu 0243420281
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,497,581
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 77,047
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 8,415
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 8,415
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 68,632
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 6,735
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 49,339
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 12,558
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,418,111
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 430,061
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 430,061
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 62,960
8. Podatek odroczony należności (481A) 62,960
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 918,504
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 774,931
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 169,118
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 605,813
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 143,573
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,586
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,241
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,345
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,423
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,823
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 600
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,497,581
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,711
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 20,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 20,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -69,299
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -69,299
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 51,010
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,495,479
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 9,524
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 7,324
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 475A, 476A) 7,324
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,200
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 940,608
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 401,047
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 70,703
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 330,344
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 18,830
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 12,187
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 32,166
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 476,378
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 16,116
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 16,116
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 529,231
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 391
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 391
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,809,975
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,809,975
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,785,575
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 21,627
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,773
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,671,192
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,910,012
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 43,089
D. Usług (účtová grupa 51) 235,735
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 400,867
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 288,001
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 99,764
4. Koszty społeczne (527, 528) 13,102
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,993
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 21,689
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 21,689
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 49,876
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,931
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 138,783
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 618,366
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 849
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 849
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 849
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 18,988
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 12,435
2. Pozostałe koszty (562A) 12,435
O. Walutowe straty (563) 551
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,002
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -18,139
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 120,644
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 69,634
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 66,754
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 51,010
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35732181 TIN: 2020210599 Numer VAT: SK2020210599
 • Zarejestrowana siedziba: KEBEK SLOVAKIA, Vajnorská 137, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 listopad 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Dalibor Bek Zdeňka Stěpánka 3974/4 Chomutov 430 01 Česká republika 20.04.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  MONTIZAR, a.s. 20 000 € (100%) Chomutov 430 01 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.04.2015Noví spoločníci:
   MONTIZAR, a.s. Pražská 5382 Chomutov 430 01 Česká republika
   17.04.2015Zrušeny spoločníci:
   TP SLOVENSKO s.r.o. Čab 417 Čab 951 24
   12.02.2013Nové sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 831 04
   11.02.2013Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 37 Bratislava 831 04
   01.09.2012Noví spoločníci:
   TP SLOVENSKO s.r.o. Čab 417 Čab 951 24
   31.08.2012Zrušeny spoločníci:
   KEBEK s.r.o. IČO: 47 469 366 Pražská 5382 Chomutov Česká republika
   13.10.2011Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   12.05.2010Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 37 Bratislava 831 04
   11.05.2010Zrušené sidlo:
   Galvaniho 8 Bratislava 821 04
   08.09.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marta Linhardová Gorkého 2680/14 Pezinok
   26.05.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dalibor Bek Zdeňka Stěpánka 3974/4 Chomutov 430 01 Česká republika Vznik funkcie: 20.04.2006
   25.05.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Klbik Štiavnická 18 Nitra
   01.07.2004Nové sidlo:
   Galvaniho 8 Bratislava 821 04
   30.06.2004Zrušené sidlo:
   Púchovská 8 Bratislava 831 06
   07.02.2003Noví spoločníci:
   KEBEK s.r.o. IČO: 47 469 366 Pražská 5382 Chomutov Česká republika
   06.02.2003Zrušeny spoločníci:
   KEBEK s.r.o. IČO: 47 469 366 Pražská 5382 Chomutov Česká republika
   13.10.2000Nové sidlo:
   Púchovská 8 Bratislava 831 06
   12.10.2000Zrušené sidlo:
   Komárňanská 24 Bratislava 821 05
   15.06.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marián Klbik Štiavnická 18 Nitra
   Ing. Marta Linhardová Gorkého 2680/14 Pezinok
   14.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Čech Mamateyova 8 Bratislava
   02.04.1998Nové sidlo:
   Komárňanská 24 Bratislava 821 05
   01.04.1998Zrušené sidlo:
   Mamateyova 8 Bratislava 851 04
   13.11.1997Nové obchodné meno:
   KEBEK SLOVAKIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mamateyova 8 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   KEBEK s.r.o. IČO: 47 469 366 Pražská 5382 Chomutov Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Čech Mamateyova 8 Bratislava