Utwórz fakturę

KEBEK SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.12.2016
Basic information
Nazwa firmy KEBEK SLOVAKIA
PIN 35732181
TIN 2020210599
Numer VAT SK2020210599
Data utworzenia 13 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KEBEK SLOVAKIA
Výhonská 1
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 606 512 €
Zysk 25 698 €
Kapitał 1 279 448 €
Kapitał własny -49 299 €
Dane kontaktowe
E-mail kebek@kebek.sk
Telefon(y) 0484181870, 0484181871, 0243420891
Nr(y) faksu 0243420281
Date of updating data: 02.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,624,744
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 70,368
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 20,541
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 20,541
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 49,827
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 6,363
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 43,464
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,552,220
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 508,092
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 508,092
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 33,389
8. Podatek odroczony należności (481A) 33,389
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,005,831
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 860,699
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 259,642
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 601,057
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 145,132
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,908
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,681
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 227
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,156
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,156
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,624,744
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 27,409
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 20,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 20,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -18,289
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 51,010
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -69,299
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 25,698
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,597,220
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,100
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,340
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 1,760
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,052,174
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 514,453
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 167,141
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 347,312
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 18,499
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 12,194
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 33,642
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 473,386
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 16,657
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 16,657
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 525,289
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 115
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 115
Date of updating data: 02.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 35,903,335
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,606,512
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,569,188
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 21,147
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,177
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,531,781
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,656,962
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 36,717
D. Usług (účtová grupa 51) 256,761
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 434,546
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 310,318
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 108,568
4. Koszty społeczne (527, 528) 15,660
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,774
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 25,094
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 25,094
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 100,446
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,481
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 74,731
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 639,895
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,050
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3,027
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3,027
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 23
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 19,632
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 14,373
2. Pozostałe koszty (562A) 14,373
O. Walutowe straty (563) 50
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,209
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -16,582
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 58,149
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 32,451
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 29,571
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 25,698
Date of updating data: 02.12.2016
Date of updating data: 02.12.2016
 • PIN :35732181 TIN: 2020210599 Numer VAT: SK2020210599
 • Zarejestrowana siedziba: KEBEK SLOVAKIA, Výhonská 1, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 listopad 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Dalibor Bek Zdeňka Stěpánka 3974/4 Chomutov 430 01 Česká republika 20.04.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  KEBEK holding, a.s. 20 000 € (100%) Chomutov 430 01 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.12.2016Nové sidlo:
   Výhonská 1 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   KEBEK holding, a.s. Pražská 5382 Chomutov 430 01 Česká republika
   13.10.2011Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   26.05.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dalibor Bek Zdeňka Stěpánka 3974/4 Chomutov 430 01 Česká republika Vznik funkcie: 20.04.2006
   15.06.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   13.11.1997Nové obchodné meno:
   KEBEK SLOVAKIA s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti