Utwórz fakturę

ELA PLAY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ELA PLAY
PIN 35732199
TIN 2021348351
Data utworzenia 12 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ELA PLAY
Okružná 6497/7
91701
Trnava
Financial information
Sprzedaż i dochody 112 098 €
Zysk 20 420 €
Kapitał własny 168 129 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421904476543
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 196,591
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,997
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,997
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,997
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 182,289
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 14,999
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 14,022
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,022
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 891
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 86
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 167,290
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,271
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 164,019
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 9,305
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 9,126
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 179
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 196,591
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 151,277
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 66,388
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 66,388
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 57,830
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 57,830
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 20,420
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 45,275
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,050
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,050
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 44,225
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 496
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 496
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 43,027
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 56
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 463
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 183
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 39
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 39
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 112,099
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 112,098
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 112,098
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 86,387
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,091
D. Usług (účtová grupa 51) 44,952
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 12,790
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 9,406
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,289
4. Koszty społeczne (527, 528) 95
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 25,629
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,918
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,918
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 25,711
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 66,055
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 577
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 577
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 577
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 127
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 127
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 450
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 26,161
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,741
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,741
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 20,420
Date of updating data: 25.06.2015
Files
3944026.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35732199 TIN: 2021348351
 • Zarejestrowana siedziba: ELA PLAY, Okružná 6497/7, 91701, Trnava
 • Data utworzenia: 12 listopad 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.09.2004Nové sidlo:
   Okružná 6497/7 Trnava 917 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Vaníček Okružná ulica 6497/7 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 28.08.2003
   27.09.2004Zrušené sidlo:
   Moyzesova 2 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Peter Bežo Bancíkovej 5 Bratislava Skončenie funkcie: 28.08.2003
   Ján Ronin Homoľova 33 Bratislava Skončenie funkcie: 28.08.2003
   21.12.1999Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov
   20.12.1999Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov, v zmysle rozhodnutia starostu obce Blahová č.j. 7/97-EP zo dňa 4.12.1997
   22.12.1997Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov, v zmysle rozhodnutia starostu obce Blahová č.j. 7/97-EP zo dňa 4.12.1997
   12.11.1997Nové obchodné meno:
   ELA PLAY, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Moyzesova 2 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ján Vaníček Okružná 7 Trnava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Peter Bežo Bancíkovej 5 Bratislava Skončenie funkcie: 28.08.2003
   Ján Ronin Homoľova 33 Bratislava Skončenie funkcie: 28.08.2003