Utwórz fakturę

D.T. STUDIO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Nazwa firmy D.T. STUDIO
PIN 35732253
TIN 2020268877
Numer VAT SK2020268877
Data utworzenia 13 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba D.T. STUDIO
Údernícka 11
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 540 €
Zysk -11 318 €
Kapitał 853 771 €
Kapitał własny 838 427 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243331707, 0907892468
Telefon(y) kom. 0907892468
Nr(y) faksu 0243331707
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 203,962
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 86,139
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 106,242
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 203,962
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,670
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,308
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 8,040
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -11,318
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 196,292
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 77
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 196,215
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 415
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 524
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 964
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 194,312
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 6,540
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 6,540
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 16,812
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 273
C. Usług (účtová grupa 51) 10,244
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 6,218
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 75
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -10,272
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -3,977
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 5
X. Interesu dochód (662) 5
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 90
N. Walutowe straty (563) 6
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 84
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -85
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -10,357
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 961
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -11,318
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016