Utwórz fakturę

FOTOPLUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FOTOPLUS
PIN 35732288
TIN 2021376401
Data utworzenia 14 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FOTOPLUS
Záhradnícka 83
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 13 067 €
Zysk 1 828 €
Kapitał 5 742 €
Kapitał własny -2 737 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 75
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 75
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 75
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,233
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 723
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,510
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 3,308
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -910
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -9,709
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,828
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,218
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 298
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 3,222
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 863
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,776
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 486
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 97
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 698
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 13,067
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 12,997
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 70
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 10,671
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 947
C. Usług (účtová grupa 51) 4,132
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 5,137
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 134
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 321
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 2,396
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 7,918
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 88
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 88
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -88
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,308
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,828
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35732288 TIN: 2021376401
 • Zarejestrowana siedziba: FOTOPLUS, Záhradnícka 83, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 listopad 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Attila Kosík Krížna 40 Bratislava 811 07 03.05.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Attila Kosík 13 280 € (100%) Krížna 40 Bratislava 811 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.06.2006Noví spoločníci:
   Attila Kosík Krížna 40 Bratislava 811 07
   14.06.2006Zrušeny spoločníci:
   Attila Kosík Dobrovičova 2 Bratislava
   03.05.2006Noví spoločníci:
   Attila Kosík Dobrovičova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Attila Kosík Krížna 40 Bratislava 811 07
   02.05.2006Zrušeny spoločníci:
   Atila Kosík Dobrovičova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Atila Kosík Krížna 40 Bratislava 811 07
   28.01.2006Nové sidlo:
   Záhradnícka 83 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Atila Kosík Krížna 40 Bratislava 811 07
   27.01.2006Zrušené sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Atila Kosík Dobrovičova 2 Bratislava
   14.11.1997Nové obchodné meno:
   FOTOPLUS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   fotografické služby
   prenájom a požičiavanie fotolaboratornej a fotografickej techniky
   Noví spoločníci:
   Atila Kosík Dobrovičova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Atila Kosík Dobrovičova 2 Bratislava