Utwórz fakturę

TERRA INTEGRA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TERRA INTEGRA
PIN 35732334
TIN 2020242202
Numer VAT SK2020242202
Data utworzenia 14 listopad 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba TERRA INTEGRA
Včelárska 27
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 23 704 €
Zysk -40 289 €
Kapitał 1 010 383 €
Kapitał własny 337 939 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 951,047
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 547,352
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 87,869
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 28,404
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 35,867
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 21,889
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,709
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 459,483
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 459,483
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 403,594
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 380,029
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 598
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 598
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 334,939
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 331
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 22,792
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 21,369
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 23,565
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 17,119
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6,446
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 101
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 101
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 951,047
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 297,650
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 497,909
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 497,909
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,908
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5,908
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -165,878
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 86,850
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -252,728
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -40,289
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 653,397
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 108
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 108
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 653,289
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 198,837
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 198,837
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 350,000
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 131
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 104,321
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 996
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 23,704
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 996
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22,708
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 62,788
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,205
D. Usług (účtová grupa 51) 1,306
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 132
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,929
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,929
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 54,216
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -39,084
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -3,515
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 245
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1
2. Pozostałe koszty (562A) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 244
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -245
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -39,329
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -40,289
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35732334 TIN: 2020242202 Numer VAT: SK2020242202
 • Zarejestrowana siedziba: TERRA INTEGRA, Včelárska 27, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 listopad 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr. Jozef Vaculík predseda Včelárska 29 Bratislava 14.11.1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.01.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislava Tencerová - členka M.R.Štefánika 4407/15 Vrútky 038 61
   RNDr Mária Vrábľová - člen Piešťanská 12/5 Žilina
   25.09.2000Nové sidlo:
   Včelárska 27 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Stanislava Tencerová - členka M.R.Štefánika 4407/15 Vrútky 038 61
   24.09.2000Zrušené sidlo:
   Bulharská 70 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ľudmila Draxlerová - členka Fedákova 26 Bratislava
   08.02.2000Nový štatutárny orgán:
   RNDr Mária Vrábľová - člen Piešťanská 12/5 Žilina
   07.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdenek Šipoš - člen Karola Adlera 15 Bratislava
   14.11.1997Nové obchodné meno:
   TERRA INTEGRA, a.s.
   Nové sidlo:
   Bulharská 70 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami, správa budov - obstarávateľské služby spojené s bývaním
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Jozef Vaculík - predseda Včelárska 29 Bratislava
   Ľudmila Draxlerová - členka Fedákova 26 Bratislava
   Ing. Zdenek Šipoš - člen Karola Adlera 15 Bratislava