Utwórz fakturę

OBAS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy OBAS
PIN 35732342
TIN 2020269020
Numer VAT SK2020269020
Data utworzenia 12 listopad 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba OBAS
Špitálska 35
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 213 271 €
Zysk -13 013 €
Kapitał 73 026 €
Kapitał własny 36 224 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0252967460, 0252968130, 0239021443, 0252924015, 0252961252
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 23,106
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 23,106
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 433
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 62,393
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 5,253
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,810
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 54,513
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 85,499
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 24,695
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 33,194
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 4,514
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -13,013
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 60,804
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 72
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 60,732
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 34,162
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 15
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 26,555
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 213,271
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 208,350
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,921
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 225,271
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 35,242
C. Usług (účtová grupa 51) 185,696
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,368
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 607
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 358
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -12,000
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -12,588
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 4
X. Interesu dochód (662) 4
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 56
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 56
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -52
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -12,052
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 961
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -13,013
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015