Utwórz fakturę

MONTA - PV - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MONTA - PV
PIN 35732423
TIN 2020206870
Numer VAT SK2020206870
Data utworzenia 12 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MONTA - PV
Gen. M.R. Štefánika 1550/24
90101
Malacky
Financial information
Sprzedaż i dochody 21 987 €
Zysk -1 482 €
Kapitał 54 597 €
Kapitał własny 49 900 €
Dane kontaktowe
E-mail profiteam.andrea@gmail.com
Telefon(y) 00347726112, 0347726112
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 51,354
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 51,354
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 35,202
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,202
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,202
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 34,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 16,152
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,294
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6,858
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 51,354
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 48,417
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 331
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 331
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 42,928
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 68,613
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -25,685
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,482
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,937
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,937
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,767
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,767
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 170
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 20,086
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 21,987
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 20,086
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,900
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,257
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,160
D. Usług (účtová grupa 51) 5,160
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 436
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 810
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 810
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 5,690
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,270
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,766
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 80
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 80
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -80
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,350
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 132
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 132
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,482
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35732423 TIN: 2020206870 Numer VAT: SK2020206870
 • Zarejestrowana siedziba: MONTA - PV, Gen. M.R. Štefánika 1550/24, 90101, Malacky
 • Data utworzenia: 12 listopad 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Vladimír Matúšek gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky 12.11.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Vladimír Matúšek 3 320 € (50%) gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky
  Mária Matúšková 3 320 € (50%) Gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky 901 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.11.2005Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti BOZP
   školiaca činnosť v oblasti BOZP
   revízie vyhradených elektrických zariadení
   elektroinštalatérstvo
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   31.05.2004Noví spoločníci:
   Mária Matúšková Gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky 901 01
   30.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Martina Matúšková gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky
   14.01.1999Noví spoločníci:
   Vladimír Matúšek Gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky 901 01
   Martina Matúšková gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky
   13.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Matúšek gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky
   Martina Matúšková gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky
   28.05.1998Noví spoločníci:
   Martina Matúšková gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   27.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Pavel Matušek gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavel Matušek gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky
   19.02.1998Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti BOZP
   školiaca činnosť v oblasti BOZP
   12.11.1997Nové obchodné meno:
   MONTA - PV, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   zváračské a zámočnícke práce
   konštrukčné opravy a výmeny na strojných zariadeniach
   sprostredkovateľská činnosť
   plynoinštalatérstvo
   revízie plynových a tlakových zariadení
   revízie vyhradených elektrických zariadení
   elektroinštalatérstvo
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Noví spoločníci:
   Pavel Matušek gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky
   Vladimír Matúšek gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Matúšek gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky
   Pavel Matušek gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky