Utwórz fakturę

GOEN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 12.12.2016
Basic information
Nazwa firmy GOEN
PIN 35732431
TIN 2020268745
Numer VAT SK2020268745
Data utworzenia 17 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GOEN
Sklenárska 6
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 284 578 €
Zysk 5 987 €
Kapitał 515 454 €
Kapitał własny 11 392 €
Dane kontaktowe
E-mail goen@goen.sk
Telefon(y) 0243333333, 0243292311
Nr(y) faksu 0243420276
Date of updating data: 12.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 739,089
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 178,680
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 30,362
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 30,362
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 148,318
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 11,484
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 136,834
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 556,768
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 116,334
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 112,480
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 3,854
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 592,046
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 592,046
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 592,046
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 -151,612
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,181
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -154,793
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,641
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 3,641
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 739,089
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,997
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,370
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,370
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,987
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 687,042
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 73,909
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 67,897
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 6,012
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 595,497
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 508,083
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 508,083
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 5,192
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 24,108
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 14,368
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,184
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 36,562
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 17,636
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 17,636
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 38,050
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 38,050
Date of updating data: 12.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,236,246
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,284,578
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,125,382
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,110,864
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 800
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 47,532
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,262,436
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,123,120
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 858,362
D. Usług (účtová grupa 51) 718,368
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 495,992
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 358,431
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 123,713
4. Koszty społeczne (527, 528) 13,848
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,465
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 59,976
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 59,976
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,153
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 22,142
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 536,396
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 13,275
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 10,723
2. Pozostałe koszty (562A) 10,723
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,552
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -13,275
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 8,867
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,987
Date of updating data: 12.12.2016
Date of updating data: 12.12.2016
 • PIN :35732431 TIN: 2020268745 Numer VAT: SK2020268745
 • Zarejestrowana siedziba: GOEN, Sklenárska 6, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 listopad 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Martin Šebo Gajova 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09 18.05.2016
  Radko Suchár Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03 29.11.2016
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Martin Šebo 3 320 € (50%) Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
  Radko Suchár 3 320 € (50%) Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.12.2016Noví spoločníci:
   Radko Suchár Vajnorská 75 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Radko Suchár Vajnorská 75 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03 Vznik funkcie: 29.11.2016
   27.05.2016Noví spoločníci:
   Ing. Martin Šebo Gajova 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Šebo Gajova 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09 Vznik funkcie: 18.05.2016
   07.05.2015Nové sidlo:
   Sklenárska 6 Bratislava 811 02
   17.11.1997Nové obchodné meno:
   GOEN, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   vydavateľská činnosť
   výskum trhu
   prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   grafické návrhy a grafické spracovanie
   polygrafická činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia