Utwórz fakturę

ECONOMY Service - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ECONOMY Service
PIN 35732440
TIN 2020219487
Numer VAT SK2020219487
Data utworzenia 12 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ECONOMY Service
Adámiho 8
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 127 840 €
Zysk 51 099 €
Kapitał 122 808 €
Kapitał własny 58 368 €
Dane kontaktowe
E-mail economy@economyservice.sk
Telefon(y) 0263531354
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 176,398
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 173,888
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 48,599
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 41,011
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,011
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 5,761
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,711
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -884
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 125,289
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) -1,302
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 126,591
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,510
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,510
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 176,398
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 109,466
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 51,064
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 51,064
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 51,099
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 66,932
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 98
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 98
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 66,834
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,527
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,527
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 55,977
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,415
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,102
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 560
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 253
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 127,840
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 538
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 121,541
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,761
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 61,975
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 508
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,055
D. Usług (účtová grupa 51) 12,693
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 45,276
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 34,571
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 9,780
4. Koszty społeczne (527, 528) 925
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 443
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 65,865
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 105,823
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 8
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 111
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 111
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -103
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 65,762
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 14,663
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 14,663
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 51,099
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015