Utwórz fakturę

GÄDER - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.08.2016
Basic information
Nazwa firmy GÄDER
PIN 35732563
TIN 2020210907
Data utworzenia 13 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GÄDER
Černyševského 19
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 200 €
Zysk 2 200 €
Kapitał 12 096 €
Kapitał własny 7 915 €
Date of updating data: 24.08.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,483
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,500
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 4,483
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,483
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 2,283
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,200
Date of updating data: 24.08.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 2,200
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 2,200
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 2,200
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 2,200
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,200
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 2,200
Date of updating data: 24.08.2016