Utwórz fakturę

VINIFERA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VINIFERA
PIN 35732601
TIN 2020203735
Numer VAT SK2020203735
Data utworzenia 18 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VINIFERA
Karpatská 41
90002
Modra
Financial information
Sprzedaż i dochody 208 552 €
Zysk 2 696 €
Kapitał 128 739 €
Kapitał własny -4 879 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0905769646, 0336474685
Telefon(y) kom. 0905769646
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 116,955
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 116,641
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 30,231
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 28,504
3. Produkty (123) - /194/ 600
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,127
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 37,398
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 31,093
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,093
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,305
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 49,012
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,892
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 47,120
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 314
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 314
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 116,953
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,185
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 409
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 409
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -11,927
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 38,948
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -50,875
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,696
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 119,138
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,404
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 836
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 568
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 117,371
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 69,305
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 69,305
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,752
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,008
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 568
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,061
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 42,677
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 363
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 363
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 150,959
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 208,552
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,736
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 136,796
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 12,428
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -6,055
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 63,647
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 202,616
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,788
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 101,061
D. Usług (účtová grupa 51) 73,171
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 21,870
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 16,296
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,495
4. Koszty społeczne (527, 528) 79
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,294
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,432
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,936
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -31,115
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,481
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 106
2. Pozostałe koszty (562A) 106
O. Walutowe straty (563) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,373
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,480
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,456
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 760
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 760
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,696
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015