Utwórz fakturę

MY3 - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MY3
PIN 35732610
TIN 2020242257
Numer VAT SK2020242257
Data utworzenia 18 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MY3
Mierová 8
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 146 077 €
Zysk -17 133 €
Kapitał 161 789 €
Kapitał własny 1 883 €
Dane kontaktowe
E-mail my3@my3.sk
Telefon(y) 0243411619, 0905451364, 0243411618
Telefon(y) kom. +421905451364, 0905451364
Nr(y) faksu 0243411619
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 113,498
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 112,299
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 20,990
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 20,603
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,603
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 387
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 91,309
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 91,309
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 0
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,199
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,199
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 113,498
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -15,319
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -5,157
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -5,157
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -17,133
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 128,817
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 126,142
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 124,837
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 124,837
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,303
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,670
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 146,077
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 146,077
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 7,230
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 138,973
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) -126
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 160,648
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 25,883
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 67,756
D. Usług (účtová grupa 51) 60,064
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 4,777
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,537
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 240
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 120
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,048
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -14,571
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -7,500
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,192
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 94
2. Pozostałe koszty (562A) 94
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,098
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,192
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -15,763
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,370
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,370
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -17,133
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015