Utwórz fakturę

IRYSON - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy IRYSON
PIN 35732695
TIN 2020269669
Numer VAT SK2020269669
Data utworzenia 13 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IRYSON
Kvetoslavov 372
93041
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 24 256 €
Zysk -19 151 €
Kapitał 106 790 €
Kapitał własny 42 993 €
Dane kontaktowe
E-mail info@iryson.com
Telefon(y) 0315503598, 0315625255
Telefon(y) kom. 0903418345
Nr(y) faksu 0315625255
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 92,385
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 603
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 212
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 431
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 92,385
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 23,842
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 29,051
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -19,151
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 68,543
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 422
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 6,933
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 54,861
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,274
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 7
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,007
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 47,573
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 189
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,138
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 24,256
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 24,056
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 3
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 197
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 40,247
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 20,024
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,900
C. Usług (účtová grupa 51) 6,791
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 4,112
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 240
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 1,357
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,823
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -15,991
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -8,656
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 32
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 32
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 2,232
M. Koszty oprocentowania (562) 1,619
N. Walutowe straty (563) 11
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 602
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -2,200
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -18,191
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -19,151
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015