Utwórz fakturę

LLOYD CONSULTING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy LLOYD CONSULTING
PIN 35732709
TIN 2021354676
Numer VAT SK2021354676
Data utworzenia 14 listopad 1997
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Zarejestrowana siedziba LLOYD CONSULTING
Trnavská 39/A
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 36 783 €
Zysk -7 935 €
Kapitał 38 928 €
Kapitał własny 12 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 32,208
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 32,208
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 25,873
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,948
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 8,036
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,907
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 45,156
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -7,935
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,935
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 53,091
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 12,107
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 40,984
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 988
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,776
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 38,220
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 36,783
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 30,394
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 6,250
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 139
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 43,838
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,085
C. Usług (účtová grupa 51) 29,228
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 727
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 6,117
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,681
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -7,055
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -4,919
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 880
M. Koszty oprocentowania (562) 679
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 201
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -880
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -7,935
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -7,935
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35732709 TIN: 2021354676 Numer VAT: SK2021354676
 • Zarejestrowana siedziba: LLOYD CONSULTING, Trnavská 39/A, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 listopad 1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ľuboš Tížňovský 0 € (0%) Kollárova 24 Prievidza 971 01
  Ing. Henrieta Tížňovská 0 € (0%) 9. mája 1 Palárikovo - Ľudovítov 941 11
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.03.2005Nové sidlo:
   Trnavská 39/A Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   15.03.2005Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 819 02
   26.09.2002Nové predmety činnosti:
   predaj nealkoholických nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov na priamu konzumáciu
   predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál na priamu konzumáciu
   31.07.2002Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 819 02
   Nové predmety činnosti:
   reklamná, propagačná a inzerčná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
   organizovanie sympozií, konferencií, školení, výstav a veľtrhov
   vydavateľská činnosť
   školiaca činnosť
   konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovanie kúpy, prenájmu a predaja nehnuteľností
   nákup a predaj nápojových automatov
   údržba a servis nápojových automatov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Tížňovský Kollárova 24 Prievidza 971 01
   Ing. Henrieta Tížňovská 9. mája 1 Palárikovo - Ľudovítov 941 11
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Tížňovský Kollárova 24 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 14.11.1997
   Ing. Henrieta Tížňovská 9. mája 1 Palárikovo - Ľudovítov 941 11 Vznik funkcie: 20.06.2002
   30.07.2002Zrušené sidlo:
   Rajecká 22 Bratislava 821 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   reklamná, propagačná a inzerčná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
   organizovanie sympozií, konferencií, školení, výstav a veľtrhov
   vydavateľská činnosť
   školiaca činnosť
   konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Tížňovský Kollárova 24 Prievidza 971 01
   Branislav Turkovič Markova 15 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Tížňovský Kollárova 24 Prievidza 971 01
   Branislav Turkovič Markova 15 Bratislava 851 01
   16.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Adamec Rajecká 22 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Adamec Rajecká 22 Bratislava 821 07
   14.11.1997Nové obchodné meno:
   LLOYD CONSULTING v.o.s.
   Nové sidlo:
   Rajecká 22 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Verejná obchodná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   reklamná, propagačná a inzerčná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
   organizovanie sympozií, konferencií, školení, výstav a veľtrhov
   vydavateľská činnosť
   školiaca činnosť
   konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Adamec Rajecká 22 Bratislava 821 07
   Ing. Ľuboš Tížňovský Kollárova 24 Prievidza 971 01
   Branislav Turkovič Markova 15 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   Ing. Vladimír Adamec Rajecká 22 Bratislava 821 07
   Ing. Ľuboš Tížňovský Kollárova 24 Prievidza 971 01
   Branislav Turkovič Markova 15 Bratislava 851 01