Utwórz fakturę

Gálik & Veselý - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Gálik & Veselý
PIN 35732733
TIN 2020210665
Numer VAT SK2020210665
Data utworzenia 19 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Gálik & Veselý
Osuského 3
85103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 756 652 €
Zysk 13 897 €
Kapitał 336 395 €
Kapitał własny 78 353 €
Dane kontaktowe
E-mail galves@galves.sk
witryna internetowa http://www.galves.sk
Telefon(y) +421262246924, +421262311880
Telefon(y) kom. +421905203811
Nr(y) faksu 0262246924
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 382,899
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,735
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,735
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 3,735
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 378,608
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 314,619
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 314,619
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 20,695
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 20,324
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,324
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 371
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 43,294
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 43,294
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 556
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 556
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 382,899
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 96,433
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 996
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 74,900
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 75,811
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -911
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,897
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 286,466
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,508
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,508
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 266,516
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 127,220
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 127,220
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 131,956
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,127
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,706
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,271
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 236
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 248
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 248
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 16,194
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 756,653
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 756,652
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 755,612
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 250
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 790
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 737,149
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 637,224
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 18,489
D. Usług (účtová grupa 51) 21,457
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 50,297
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 36,364
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 12,393
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,540
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,778
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,248
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,248
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,656
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 19,503
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 78,442
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,727
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 211
2. Pozostałe koszty (562A) 211
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,516
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,726
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 16,777
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 13,897
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35732733 TIN: 2020210665 Numer VAT: SK2020210665
 • Zarejestrowana siedziba: Gálik & Veselý, Osuského 3, 85103, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 listopad 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Michal Gálik Mlynské pole 17 Limbach 900 91 19.11.1997
  Ing. Miroslava Gáliková Mlynské pole 17 Limbach 900 91 04.11.2008
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Michal Gálik 3 320 € (50%) Mlynské pole 17 Limbach 900 91
  Ing. Miroslava Gáliková 3 320 € (50%) Mlynské pole 17 Limbach 900 91
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.11.2008Noví spoločníci:
   Ing. Miroslava Gáliková Mlynské pole 17 Limbach 900 91
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslava Gáliková Mlynské pole 17 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 04.11.2008
   12.02.2006Zrušeny spoločníci:
   Michal Veselý Hronská 22 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Veselý Hronská 22 Bratislava 821 07
   28.10.2003Nové obchodné meno:
   Gálik & Veselý, s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Gálik Mlynské pole 17 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 19.11.1997
   27.10.2003Zrušené obchodné meno:
   "Gálik a Veselý", s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Gálik Budatínska 305/57 Bratislava 851 06
   15.06.1998Noví spoločníci:
   Michal Gálik Mlynské pole 17 Limbach 900 91
   Michal Veselý Hronská 22 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Gálik Budatínska 305/57 Bratislava 851 06
   Michal Veselý Hronská 22 Bratislava 821 07
   14.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Michal Gálik Budatínska 305/57 Bratislava 851 06
   Michal Veselý Hronská 22 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Gálik Budatínska 305/57 Bratislava 851 06
   Michal Veselý Hronská 22 Bratislava 821 07
   19.11.1997Nové obchodné meno:
   "Gálik a Veselý", s.r.o.
   Nové sidlo:
   Osuského 3 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom priemyselného tovaru
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Michal Gálik Budatínska 305/57 Bratislava 851 06
   Michal Veselý Hronská 22 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Michal Gálik Budatínska 305/57 Bratislava 851 06
   Michal Veselý Hronská 22 Bratislava 821 07