Utwórz fakturę

FINED - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FINED
PIN 35732776
TIN 2020229398
Numer VAT SK2020229398
Data utworzenia 14 listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FINED
Pekná cesta 6
83403
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 38 010 €
Zysk 11 571 €
Kapitał 107 636 €
Kapitał własny 16 248 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244649554, 0907899872, 0907570058
Telefon(y) kom. 0907570058
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 119,792
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 14,440
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 14,440
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 664
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 13,776
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 105,216
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 62,001
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 62,001
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 29,320
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,579
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,579
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 603
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 24,138
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,895
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 10,992
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,903
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 136
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 136
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 119,792
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 25,553
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 7,343
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 7,343
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,571
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 94,239
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 34,143
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 13,631
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,631
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 18,496
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,016
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 60,096
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 38,010
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 38,010
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 33,960
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,050
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,120
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 22,188
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 917
D. Usług (účtová grupa 51) 2,338
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 677
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 11,890
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 12,567
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 87
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 87
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 406
O. Walutowe straty (563) 174
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 232
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -319
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 11,571
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 11,571
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35732776 TIN: 2020229398 Numer VAT: SK2020229398
 • Zarejestrowana siedziba: FINED, Pekná cesta 6, 83403, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 listopad 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Šulák Romanova 46 Bratislava 851 02 14.11.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Kamil Majerník 5 312 € (40%) Bratislava 831 06
  Mária Majerníková 3 984 € (30%) Závadská 5 Bratislava 831 06
  Peter Šulák 3 984 € (30%) Romanova 46 Bratislava 851 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.02.2003Noví spoločníci:
   Kamil Majerník Závadská 5 Bratislava 831 06
   Mária Majerníková Závadská 5 Bratislava 831 06
   Peter Šulák Romanova 46 Bratislava 851 02
   18.02.2003Zrušeny spoločníci:
   Kamil Majerník Závadská 5 Bratislava 831 06
   Mária Majerníková Závadská 5 Bratislava 831 06
   Peter Šulák Romanova 46 Bratislava 851 02
   09.02.1999Noví spoločníci:
   Kamil Majerník Závadská 5 Bratislava 831 06
   Mária Majerníková Závadská 5 Bratislava 831 06
   Peter Šulák Romanova 46 Bratislava 851 02
   08.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Kamil Majerník Závadská 5 Bratislava 831 06
   Ing. Peter Radošinský Budatínska 34 B Bratislava 851 01
   Ing. Peter Šulák Romanova 46 Bratislava 851 02
   14.11.1997Nové obchodné meno:
   FINED, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pekná cesta 6 Bratislava 834 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   podnikateľské poradenstvo
   prenájom hnuteľných vecí-leasing
   Noví spoločníci:
   Ing. Kamil Majerník Závadská 5 Bratislava 831 06
   Ing. Peter Radošinský Budatínska 34 B Bratislava 851 01
   Ing. Peter Šulák Romanova 46 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Šulák Romanova 46 Bratislava 851 02